Connect with us

Tarım

SÜRDÜRÜLEBİLİR PAMUK ÜRETİMİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ…

Türkiye’ye her yıl 25 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Tekstil ve Hazır Giyim sektörlerinde “sürdürülebilir pamuk” talebi  artıyor.  Sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) ortak proje geliştirdiklerini ifade eden İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Başkanı Leon Piçon, üretimde “çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin” önündeki engellerin kalkması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretimini yaygınlaştıran İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) 2013 yılından bu yana İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı’nın gelişimi için faaliyetlerini sürdürüyor.

 Leon Piçon-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Başkanı

Leon Piçon-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Başkanı

“DÖRT ARAZİDE PİLOT ÇALIŞMALAR YAPILACAK”
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Başkanı Leon Piçon, iyi pamuk üretimine yönelik faaliyetler hakkında şu bilgileri aktardı: “Proje kapsamında 2021 pamuk üretim sezonunda “İyi Pamuk” standardında üretim yapan çiftçileri, uygulama ortaklarını, onların ziraat mühendislerini ve iyi pamuk işleyen çırçır işletmelerini hedefleyen faaliyetleri altı ana başlıkta yürüteceğiz. Toplam dört arazide toprak analiz sonuçlarına göre; gübreleme, tuzak bitki ekimiyle pestisit kullanımlarının azaltılması, toprak nemi takibi ve sulama miktarının optimize edilmesi, hasada yardımcı kimyasalların doğru uygulanması konularında pilot çalışmalar yapılacak. Pilotlar, kurulacak iklim istasyonu ve erken uyarı sistemi gibi yenilikçi ve akıllı tarım yöntemleriyle desteklenecek.”

 

“ZİRAAT MÜHENDİLERİ EĞİTİLECEK”
İyi pamuk sistemindeki çiftçiler için teknik eğitim materyalleri hazırlanacağını belirten Piçon: “Çiftçilere teknik konularda destek verecek ziraat mühendisleri sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda eğitilecek. Yereldeki iyi pamuk uygulama ortakları “doğal kaynakların haritalanması” ve “sürekli ilerleme planı tasarımı” konularında teknik açıdan desteklenecek. İyi pamuk çırçır işletmeleri lif kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği, izlenebilirlik, süreç yönetimi konularında eğitilecek ve toplam on çırçır işletmesine bire bir teknik destek ve danışmanlık verilecek. Beraberinde sahada veri toplama ve haritalama konusunda dijital çözümlere ilişkin bir bilgi teknolojileri araştırması yürütülecek.” dedi.

İyi Pamuk Standardı’nın her aşamasını kapsayan projeyle saha uygulamaları yaygınlaştırılacak.

İyi Pamuk Standardı’nın her aşamasını kapsayan projeyle saha uygulamaları yaygınlaştırılacak.

“SAHA UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”
Piçon, İyi Pamuk Standardı’nın her aşamasını kapsayan projeyle sahadaki uygulamalarını yaygınlaştırma hedeflerini “2020-21 pamuk sezonunda Türkiye’deki iyi pamuk üretiminin, toplam üretimin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturTekstil ve Hazır giyim ihracatında tedarikçilerin İyi Pamuk taleplerinde artış görüyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor. 2022 yılından itibaren ihraç ürünlerinde karbon vergisi gündeme gelecek. Bizim de bu sürece kendimizi hazırlamamız gerekiyor.” cümleleriyle detaylandırdı.

“DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK”
Markaların sürdürülebilir standartlarda üretilen pamukları tercih ettiklerine dikkat çeken Piçon, çevresel ve ekonomik katkıların yanı sıra Türk sanayicisinin dışa bağımlılığını azaltmak için sürdürülebilir pamuk üretiminin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Bizi Paylaşın
  • 982
  •  
  • 735
  •  
  • 553
  •  
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2021 Kobi Yaşam .