Connect with us

Araştırma ve Raporlar

GIDA KRİZİNİN SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI…

-2017’de kişi başına et tüketimi ABD’de 124, Avrupa’da 80, Türkiye’de 40, Nijerya’da 10 kilo civarındaydı. Dünyada 800 milyondan fazla insan (her on kişiden biri) açlık krizi içinde. Her yıl yetiştirilen gıdanın üçte biri (yaklaşık 1,3 milyar tonu) tarladan tezgâha giden süreçte heba oluyor.

-Tüketim kültürünün sorgulanmasına, doğanın sınırsız bir kaynak olarak görülmekten vaz geçilmesine ve gıdada görsel kaygılar yerine besleyici değerlerin ön plana
çıkarılmasına yönelik adımlar atılmalı.

 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yayınladığı Gıda Krizi Raporu’nda, “tohumdan tarlaya, tarladan tabağımıza kadar uzanan zincirde” gıda ve beslenmenin gizli maliyetleri gözler önüne seriliyor. Gıda kriziyle başa çıkabilmek için Türkiye’de ve dünyadaki bilimsel araştırmalar ve pratiğe dönüşen çözümler ortaya konuluyor.

Gıda Krizi Raporu iki bölümden oluşuyor: “Gizli Maliyetler” ile “Çözüm: Bütüne Bakmak ve Maliyetleri Azaltmak”

SORUNUN DÖRT TEMEL SEBEBİ

Raporda, gıda sistemindeki sorunların şu dört sebepten kaynaklandığı vurgulanıyor:

1-Gıda paylaşımındaki adaletsizlik: 2017’de kişi başına et tüketimi ABD’de 124, Avrupa’da 80, Türkiye’de 40, Nijerya’da 10 kilo civarındaydı.
2-Gıda israfı: Dünyada 800 milyondan fazla insan (her on kişiden biri) açlık krizi içinde. Her yıl yetiştirilen gıdanın üçte biri (yaklaşık 1,3 milyar tonu) tarladan tezgâha giden süreçte heba oluyor.
3-Gıda olarak sunulan ürünlerin besleyici özelliğini yitirmesi: Tarımda kullanılan sentetik kimyasallar ve katkı maddeleri hem yiyeceklerdeki besleyicilik özelliğini geri plana itiyor hem de yetersiz beslenme kaynaklı sağlık sorunlarına neden oluyor.
4-Savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yanlış politikalar sonucu yaşanan üretim kayıplarına gıda enflasyonu da eklenince gıda krizinin çözümü daha da güçleşiyor.

GIDANIN MALİYETLERİ…
Gıdanın gizli maliyetlerine işaret edilen raporda, bunun hesaba katılmaması durumunda ödenen bedellerin giderek artacağının altı çiziliyor. Gıda maliyetinin; gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan süreçteki “ham madde, enerji, lojistik, tanıtım, emek ve bunun gibi” parasal değer biçilmiş bedeller ile “ekolojik, sosyal ve sağlık için ödenen” bedelleri kapsadığı da belirtiliyor.

ÇÖZÜM İÇİN NE GEREKİYOR?
Raporda çözüm için yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:

-Çiftçilerin, özellikle de pazara ulaşma ve rekabet şansı düşük olanlarının refahı esas alınmalı. Üretimden araç kullanımına, depo olanaklarından pazarlamaya kadar her alanda üreticiler örgütlenmeli.

-Suyun verimli kullanılmasını, az su isteyen bitkilere yönelinmesini, damlama sulamanın ve yağmur hasadının yaygınlaşmasını ve toprağın su tutuma kapasitesini artıracak yöntemler hayata geçirilmeli.

-Pestisit, sentetik gübre ve monokültür gibi toprakları tarım yapılamaz noktaya getiren
Uygulamalar terk edilerek doğa haklarının, çeşitliliğin ve sağlıklı ekosistemlerin
devamlılığı benimsenmeli.

-Tüketim kültürünün sorgulanmasına, doğanın sınırsız bir kaynak olarak görülmekten vaz geçilmesine ve gıdada görsel kaygılar yerine besleyici değerlerin ön plana
çıkarılmasına yönelik adımlar atılmalı.

SORUNLARA DOĞRU YÖNDEN BAKILMASI…
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin açıklamasında “Hazırladığımız Gıda Krizi Raporu, tohumdan tarlaya, tarladan tezgaha, tezgâhtan mutfağa mutfaktan sofraya ve damağımıza varıncaya kadar gıda ve beslenme konusunda yaşadığımız sorunlara doğru yönden bakarak çözüm önerilerimizi politikacıların, karar vericilerin, tüketiciler de dahil olmak üzere gıda sisteminde yer alan bütün paydaşların gündemine getirmeyi amaçlıyor. Gıdanın sadece ekonomik değil ekolojik, sosyal ve sağlıkla ilgili maliyetlerinin tırmanmasının ardında yatan nedenleri doğru belirlemek bize çözüme giden yolları da gösteriyor.” deniliyor.

Gıda Krizi Raporu’nun linki:https://bugday.org/pdf/Rapor261223-min.pdf

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir