Connect with us

Araştırma ve Raporlar

YURT DIŞI YATIRIMLARINA YÖN VEREN FAKTÖR VE KRİTERLER…

Yurt dışına doğrudan yatırım yapan Türk şirketlerinin “strateji, öncelik, gereksinim ve tercihlerine” odaklanan PwC Türkiye “Yurt Dışı Yatırımları Araştırması’na” göre, yatırım lokasyonunun belirlenmesinde en fazla “coğrafi konum avantajı”, “yatırım ortamı” ve “pazar büyüklüğü/alternatif pazara alaşım” kriterleri rol oluyor. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, “tedarik zincirlerinin ve operasyonların yeniden yapılandırıldığı” ve “hedef pazarlara yakın olmanın her zamankinden önemli hale geldiği” günümüzde, yerel sınırlar içerisinde kalmadan yeni ve farklı pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmenin “her ölçekteki şirket için kritik bir öneme sahip” olduğunu belirtiyor.

 

151 ülkede 364 bini aşkın personelden oluşan kadrosuyla “danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri” alanında faaliyet gösteren PwC Türkiye, Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarına ışık tutma amacıyla bu yıl ilkini hazırladığı “Yurt Dışı Yatırımları Araştırması’nın” sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yurt dışı yatırımları karar alma süreçlerinde rol oynayan faktörler.

YATIRIM LOKASYONUNUN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN UNSURLAR
Yurt dışına doğrudan yatırım yapan Türk şirketlerinin “strateji, öncelik, gereksinim ve tercihlerine” odaklanan araştırmaya göre, yatırım lokasyonunun belirlenmesinde en fazla “coğrafi konum avantajı”, “yatırım ortamı” ve “pazar büyüklüğü/alternatif pazara alaşım” kriterleri rol oluyor.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, “tedarik zincirlerinin ve operasyonların yeniden yapılandırıldığı” ve “hedef pazarlara yakın olmanın her zamankinden önemli hale geldiği” günümüzde, yerel sınırlar içerisinde kalmadan yeni ve farklı pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmenin “her ölçekteki şirket için kritik bir öneme sahip” olduğunu belirtiyor.

“FARKLI PAZARLARDAKİ BÜYÜME FIRSATLARI KRİTİK ÖNEME SAHİP”
PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, “tedarik zincirlerinin ve operasyonların yeniden yapılandırıldığı” ve “hedef pazarlara yakın olmanın her zamankinden önemli hale geldiği” günümüzde, yerel sınırlar içerisinde kalmadan yeni ve farklı pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmenin “her ölçekteki şirket için kritik bir öneme sahip” olduğunun altını çiziyor.

“YURT DIŞINA YATIRIMLARDA AVRUPA VE ABD PAZARLARI ÖNDE”
“Araştırma sonuçlarının, yurt dışına yapılan yatırımlarda Avrupa ve ABD gibi güvenli pazarların daha önde olduğunu ortaya koyduğunu” ifade eden Ulu “Yatırım kararı alınırken ön planda tutulan başlıklar coğrafi konum, pazarın büyüklüğü, politik istikrar ve regülasyonlar olarak sıralanıyor. Araştırmamıza katılan şirketlerin çok büyük kısmı yurt dışı yatırımların büyümeye katkısının çok yüksek olduğunu belirtiyor. Böylesine başarılı yatırımlar doğru bir stratejiden başlayarak tüm süreçlerde birçok unsurun göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor.” diyor.

Yurt dışı yatırım tercihlerinin ülkelere dağılımı.

PwC Türkiye “Yurt Dışı Yatırımları Araştırması’nda öne çıkan bulgular:

-Araştırma katılımcıları en çok Almanya, Romanya, Hollanda, Rusya ve ABD’ye yatırım yapıyor. Tercih edilmede ilk sıradaki Romanya yatırım tutarında ikinciliğe gerilerken; tercih sıralamasının beşincisi Hollanda yatırım miktarında üçüncülüğe yükseliyor. Çin her iki sıralamada da sekizinci, son yıllarda ikili ilişkilerin arttığı Birleşik Arap Emirlikleri ise 10’uncu durumda.

-2002-2023 yılları arasını kapsayan yatırım verileriyle; madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri 16 milyar dolar ve yüzde 25 payla birinci; imalat sektörü 14 milyar dolar ve yüzde 22 payla ikinci, “holding şirket faaliyetleri, bankacılık, sigorta, reasürans ve emeklilik” fonlarını kapsayan “finans ve sigorta” sektörü 12 milyar dolar ve yüzde 19 payla üçüncü, gayrimenkul sektörü 5 milyar dolar ve yüzde 9 payla dördüncü, inşaat sektörü ise 2 milyar dolar ve yüzde 4 payla beşinci sırada yer alıyor.

Yurt dışı yatırımlarında karşılaşılan zorluklar.

-Katılımcıların yaklaşık yüzde 66’sı yatırımlarında Avrupa (yüzde 30), ABD-Kanada (yüzde 18) ve Avrasya (yüzde 18) bölgelerini tercih ediyor. Bu bölgeleri yüzde 15 ile Orta Doğu izliyor. Önümüzdeki üç yıl içinde hangi ülkelere yatırım yapılacağı sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada ABD var. Bu cevap, tercihlerin orta vadede değişebileceğine işaret ediyor.

-Katılımcı şirketlerinin yüzde 52’si için yatırım lokasyonunun belirlenmesinde en etkili iki ana faktör “coğrafi konum avantajı” ve “pazar büyüklüğü/alternatif pazara ulaşım”. Üçüncü ana faktör ise “yatırım ortamı”. Katılımcıların yüzde 17’si bu faktörü önceliyor. Dördüncü ana faktör “düşük maliyetli iş gücü”, Türk şirketlerinin yalnızca yüzde 4’ü tarafından birincil görülüyor.

-Dijital ve yeşil trendler ile tedarik zincirlerindeki değişiklikler, politik belirsizlik ve jeopolitik çatışmalar gibi çeşitli etkenler de şirketlerin stratejilerinde ve yurt dışına yatırım kararlarında belirleyici oluyor.

-Pazara ulaşım (yüzde 17), döviz bazlı gelir elde etme (yüzde 12) ve müşteriye fiziki yakınlık (yüzde 11) unsurları, yurt dışına yatırım motivasyonunda rol oynuyor.

Araştırmanın linki: https://www.pwc.com.tr/yurt-disi-yatirimlari-arastirmasi

Bizi Paylaşın