Connect with us

Araştırma ve Raporlar

İSTANBUL İÇİN İNSANİ GEÇİM ÜCRETİ: 4134 LİRA…

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, İstanbul’da ikamet eden iki çocuklu dört kişilik bir aile için belirledikleri 2021 yılı İnsani Geçim Ücreti’nin (İGÜ) 4134 lira, Türkiye ortalamasının ise 3285 lira olduğunu açıkladı.

 

İGİAD’ın 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiği araştırmada; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “istatistikî bölge sınıflamasında’ yer alan 12 bölgedeki “gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını” dikkate alındı ve her bölge için ayrı ayrı İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) tutarları belirlendi. İki çocukla dört kişilik bir ailenin ‘onurlu bir yaşam sürebilmesi’ kriteri gözetilen ve 2014 yılına kadar Asgari Geçim Ücreti (AGÜ) adıyla yürütülen çalışmada, TÜİK verileri kullanıldı.

ASGARİ ÜCRET, İGÜ SEVİYESİNE ÇEKİLMELİ…
İGİAD araştırmasına göre; prim, ikramiye, yardım ve benzeri yan ödemeler dâhil, İstanbul’daki dört kişilik işçi ailesine ödenecek asgari aylık maaş tutarı net 4134 lira olmalı. “İşçilere ödenen insani geçim ücretini helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde; toplumsal dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli bir gösterge” kabul eden İGİAD, resmi asgarî ücretin açıkladığı İGÜ seviyesine yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayhan Karalan- İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

 HELAL KAZANCIN ADİL PAYLAŞIMI…
“Helal kazancın adil paylaşımı” ilkesini benimsediklerini vurgulayan İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İGİAD, piyasa şartları uygulaması yerine alternatif İGÜ – İnsani Geçim Ücreti uygulamasını geliştirmiştir. İGÜ, farklı bölgelerde ortalama büyüklükteki ailelerin insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir. Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. İGÜ, aynı zamanda, işverenin, yanında çalıştırdığı işgörenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve bu sayede iş ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya koymayı amaçlayan bir uygulamadır.” dedi.

PİYASA MEKANİZMASI ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE…
Karahan, işveren ve işgörenlerin oluşan karı “kazanca katkıları oranında ve hakkaniyet çerçevesinde” paylaşmasını “adil ve hak merkezli bir iş hayatının gerçekleşmesi için” asgarî şart gördüklerinin altını çizdi: “Bu prensip hem inanç hem sosyal dayanışma hem de işletme veriminin artırılması açısından önemlidir. Bu sayede hakkaniyete dayalı ve adil bir paylaşım gerçekleşmiş olacak, toplumsal barışın ve düzeyli bir kalkınmanın önü açılacaktır.
İGÜ uygulamasında piyasa şartları değil hakkaniyet, yardımlaşma ve ücretin yeterliliği esas alınmaktadır. Özellikle emek arzının yoğun olduğu ülkemizde piyasa mekanizmasının çalışanların aleyhine bir durum oluşturduğu açıktır ve bu çok yoğun bir şekilde istismar edilmektedir. Burada istismar, tek taraflı olmamakla birlikte işveren tarafı uygulayıcı taraf olarak daha fazla önem taşımaktadır.”

BÖLGELERE GÖRE AYLIK İNSANİ GEÇİM ÜCRETLERİ

Bölge 2020
İnsani Geçim Ücreti
2021
İnsani Geçim Ücreti
İstanbul 3.192 ₺ 4.134 ₺
Batı Marmara 2.371 ₺ 3.044 ₺
Ege 2.627 ₺ 3.213 ₺
Doğu Marmara 2.767 ₺ 3.563 ₺
Batı Anadolu 2.561 ₺ 3.449 ₺
Akdeniz 2.518 ₺ 3.200 ₺
Orta Anadolu 2.379 ₺ 2.666 ₺
Batı Karadeniz 2.321 ₺ 2.585 ₺
Doğu Karadeniz 2.460 ₺ 2.764 ₺
Kuzeydoğu Anadolu 2.371 ₺ 2.793 ₺
Ortadoğu Anadolu 2.185 ₺ 2.636 ₺
Güneydoğu Anadolu 2.672 ₺ 3.059 ₺
Türkiye 2.676 ₺ 3.285 ₺

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir