Connect with us

Finans & Ekonomi

YASED-TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİ DAHA DA PEKİŞTİ…

YASED ve TÜBİTAK arasında imzalanan yeni protokol sayesinde, YASED üyesi firmaların “Ulusal Yenilik Ekosistemindeki” yerini güçlendirecek iş birlikleri çeşitlenecek ve mevcut destekler daha etkin kullanılacak. YASED’in derin teknoloji girişimlerini destekleyen Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi oluşumlara katılımlar artırılacak. KOBİ’lere mentörlük ve uzman desteği verilecek. YASED üyesi kuruluşlar öncül araştırmalara yönlendirilecek. YASED Başkanı Engin Aksoy, bu protokolün “TÜBİTAK ile yakın ilişkilerini pekiştireceğini ve protokolün yatırımcılara büyük fayda sağlayacağını” söyledi.

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “Türkiye’nin teknoloji ve yenilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarındaki” en önemli paydaşlarından TÜBİTAK’la “aralarındaki iş birliğini daha kurumsal bir çerçeveye kavuşturmak amacıyla” yeni bir protokol imzaladı.

Bu anlaşmayla, YASED üyesi firmaların “Ulusal Yenilik Ekosistemindeki” yerini güçlendirecek iş birlikleri çeşitlenecek ve mevcut destekler daha etkin kullanılacak. YASED’in derin teknoloji girişimlerini destekleyen Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi oluşumlara katılımlar artırılacak. KOBİ’lere mentörlük ve uzman desteği verilecek. YASED üyesi kuruluşlar öncül araştırmalara yönlendirilecek.ar

“PROTOKOL, YATIRIMCILARA BÜYÜK FAYDALAR SAĞLAYACAK”
YASED Başkanı Engin Aksoy, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, TÜBİTAK, TEYDEB ve YASED yöneticileri ile üyelerin katılımıyla Ankara ofislerinde gerçekleşen imza töreninde, “TÜBİTAK ile yakın ilişkilerini pekiştirecek bu protokolün yatırımcılara büyük fayda sağlayacağını” kaydetti.

Engin Aksoy- Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı

Aksoy şunları söyledi: “YASED olarak derin teknoloji girişimlerini desteklemeye yönelik yürüttüğümüz Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi girişimci ekosistemini destekleyen proje ve programlara katılımları artıracağız. KOBİ’lere yönelik mentörlük ve uzman desteği sağlama yönünde çabalarımız da olacak. TÜBİTAK/TEYDEB destek mekanizmalarına ilişkin duyurularımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çağrı ve destek programlarının geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin oluşturulması için çalışma grupları kuracağız. Beraber proje konsorsiyumları oluşturacağız.

Dünyadaki en büyük teknoloji geliştirme şirketlerine bakıldığında, bu markaların operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürmelerindeki en büyük ortak özellik; Ar-Ge yatırımlarına ayırdıkları büyük finansal kaynaklar ve Ar-Ge faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebildikleri ülkeleri seçmektir.

“AR-GE EKOSİSTEMİNİN GELİŞMESİNDE TÜBİTAK VE TEYDEB DESTEKLERİ BÜYÜK ROL OYNUYOR”
Türkiye’nin, dijitalleşme, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim, akıllı ulaşım, elektrifikasyon, otonom sürüş, yenilenebilir enerjiler, e-ticaret gibi küresel trendlere paralel olarak yeni teknolojilerin kullanımı, üretimi ve transferi konularında faaliyetlerini artırmakta olduğunu görmek memnuniyet verici. Daha fazla nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) için dijital dönüşüm ile teknoloji ve yenilik ekosisteminin gelişiminin önemi çok büyük. Bu noktada ülkemiz Ar-Ge ekosisteminin gelişiminde TÜBİTAK ve TEYDEB destekleri büyük rol oynuyor. Üyelerimiz, söz konusu TÜBİTAK desteklerinden ve Hamle Programı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı programlarından mümkün olduğunca faydalanıyor. Özellikle ikiz dönüşüm dediğimiz yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ve sanayimizin daha rekabetçi ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturulması açısından bu alanlarda geliştirilen teşvik programları çok önemli.”

“DEVLETMİZİN BİZDEN BEKLEDİĞİ HEDEFLERE YASED’LE DAHA HIZLI ULAŞACAĞIZ”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise TÜBİTAK’ın 60 yıldır “bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini” fonlayan ve destekleyen bir kurum olduğunu belirterek “Türkiye’nin 12. Kalkınma planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde TÜBİTAK olarak bizlerin ve sektördeki sizler gibi paydaşların yakın iş birliğine ihtiyaç var. YASED ile birlikte devletimizin bizden beklediği hedeflere daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Hasan Mandal- TÜBİTAK Başkanı

“Türkiye’nin teknolojik dönüşüm ve inovasyon alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için” iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Mandal şöyle konuştu: “12. Kalkınma Planı’nın ana vizyon belgesinde çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanılıyor. Refah, müreffeh Türkiye’ye, bu doğrultuda hareket ederek hedeflere katma değer üreten ürünlerle ulaşacağız. YASED ile birçok açıdan ortak hedeflere birlikte ulaşma potansiyelimiz var.

Destek modellerimizin sizlerden gelecek olan görüşlerle gözden geçirilmesi, revize edilmesi veya yeni başlıklar ve yeni çağrıların açılması mümkün olabilecek. Şu an kurumumuzun ana öncelikli alanları, yeşil ve dijital dönüşüm. Bu anlamda hem ulusal fon mekanizmalarıyla hem Ufuk Avrupa Programı gibi uluslararası mekanizmalar hem de Dünya Bankası fonu kapsamındaki destek mekanizmalarımız ile ortaklıkların pekiştirilmesini sağlayacak fırsatlar sunuyoruz.

“DÜNYA BANKASI YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA YENİ BİR MODEL ÖNERİYORUZ”
Kuruluşlar daha fazla uluslararası fondan faydalanabilme beklentisi içinde. Bunun için en önemli ihtiyaç noktası, kuruluşların bu fonlara ulaşma hedefiyle yetkinlik, beceri ve iletişim konularında gelişim göstermesi. Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi kapsamında biz yeni bir model öneriyoruz. Artık araştırma sonuçlarının ürünleşmeye dönüşmesi boyutunda çok makul oranlarla geri ödemeli destek sağlayacağımız bir modeli uyguluyor olacağız. Bizim için de yeni bir iş modeli ve iş birliği modeli.

Temel araştırma ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Öncül Ar-Ge Laboratuvarlarının desteklendiği programımız ise bize göre farkındalığın çok daha fazla artması gereken önemli bir program. Bu program ile geleceğin teknolojilerinin bugünden çalışılması beklentisindeyiz. Bu konuda özellikle YASED üyesi kuruluşların büyük bir hedef kitle olduğunu düşünüyoruz.

“YASED’İ İYİ BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ”
Girişim ekosisteminin geliştirilmesi çok önemli. Ülkemizde sunulan teşviklerin insan kaynağı kalitesinin ve kapasitesinin gelişmesi açısından önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu, özellikle girişimcilik ekosistemindeki hızlı değişim, dönüşüm ve ivmeyle beraber gelecekte kendi ekosisteminizi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. TÜBİTAK ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışma potansiyeli ve sorumluluğu olan bir konumda. Bu açıdan biz YASED’i iyi bir ortak olarak görüyoruz. YASED üyesi kuruluşlara, TÜBİTAK’ın stratejik destek programlarında yer alma çağrısı yapıyoruz.”

Bizi Paylaşın