Connect with us

Türkiye Gündemi

YILDIZ TEKNİK’TEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN STRATEJİK PROJE…

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Teknopark iş birliğiyle hayata geçirilen ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesi kapsamında; YTÜ öğrencilerinin tamamlanmış ve hala devam eden akademik çalışmalarının ticarileşmesi için çalışmalar yürütülecek.

YTÜ-EN-TEZ projesiyle “Türk sanayisinin teknoloji ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılmasının” yanı sıra; “üniversite-endüstri” ortaklığıyla akademik bilginin ticarileştirilmesi ve endüstricinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen projelerle daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi desteklenecek.

HEDEF: KENDİ TEKNOLOJİSİ ÜRETEN VE SATAN TÜRKİYE
Projeyle; firmaların Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi iş birliği ve YTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile çözüme kavuşturulması ve “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek Türkiye” vizyonuna katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışmayla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, “ileri teknoloji uygulamasına” yönelik talepleri de karşılanacak.

Prof.Dr.Tamer Yılmaztürk-Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

“TÜRKİYE’DE AR-GE BİRİM SAYISI AZ”
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaztürk, Türkiye’deki Ar-Ge sayısının azlığına dikkat çekti: Türk sanayisinde ve özellikle KOBİ’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge birimi sayısı, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük. Ayrıca, başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’de özel araştırma kurumları bulunmamakta. Diğer yandan; üniversitelerdeki araştırma altyapısı da üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmamış olması nedeniyle yeterli düzeyde, yaygın ve verimli bir şekilde kullanılamıyor.”

“ULUSLARARASI PAZARDA REKABET ETMEK İSTİYORUZ”
Yılmaztürk, uluslararası rekabete işaret etti: “Hedefimiz; bu program ile ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve endüstrimizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesidir. Dolayısıyla bu proje ile önemli bir boşluğu dolduracağımıza inanıyoruz.”

ÖĞRENCİLER ENDÜSTRİ İÇİN ÜRETECEK
YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaztürk, ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesiyle nelerin hedeflendiğini şöyle özetledi:
-Firmalarda istihdam edilen Ar-Ge personeli sayısının arttırılmasını sağlamak
-Yeni ve yenilikçi şirketlerin oluşturulması ve sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesine destek vermek
-Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunarak ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesini desteklemek
-KOBİ’leri teknolojik dönüşüme cesaretlendirmek
-Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla yapamayacakları Ar-Ge, teknolojik ve yenilikçi çalışmalarını destekleyerek gerçekleştirilmesini sağlamak
-Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak
-Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının firmaların talep ettiği endüstriye yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı ihtiyaçlara yönelik belirlenmesini sağlamak,
-Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisini destekleyerek nitelikli eleman sayısının artırılmasına katkıda bulunmak
– Projelerde görevli tez öğrencilerinin birlikte çalıştıkları firmalarda Ar-Ge personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmak

 

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir