Connect with us

Finans & Ekonomi

PEKCAN’DAN G20’YE: “KISITLAYICI EYLEMLER VE TARİFE DIŞI ENGELLERDEN KAÇINMALIYIZ”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle gerçekleşen ve 26 ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katıldığı “G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda”, “ticareti kısıtlayıcı birçok önlemi ortadan kaldırmaya ve kolaylaştırma aracını uygulamaya dönük” G20 eylemlerinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi: “Her ne nedenle olursa olsun, ikili ya da çoklu ilişkilerde kısıtlayıcı eylemler ve tarife dışı engellerden kaçınmalıyız. Tüm üyeleri bu konuda azami dikkat göstermeye davet ediyorum.”

 

 

“G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda”, diğer birçok G20 ülkesinde olduğu gibi, mikro ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye’de de ekonominin bel kemiği niteliği taşıdığını ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik rol oynadığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20’nin söz konusu işletmelerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına ilişkin politika metnini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Pekcan, “Mikro işletmelere ve KOBİ’lere yönelik uygulamaya koyacağımız politikalar, işletmelerin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmelerinin yanı sıra küresel ekonomiye entegrasyonlarını ve dış şoklara karşı dayanıklılıklarını artırma konusunda hayati önem taşıyor.” dedi.

Ruhsar Pekcan-Ticaret Bakanı

“KALKINMA İÇİN YATIRIMLARIN KOLAYLAŞTIRILMASI GİRİŞİMİ”
İhtisas serbest bölgelerinin “teknoloji odaklı yatırımların teşviki, bilgiye dayalı ekonomilere katkı ve yabancı yatırımcı çekme” konularındaki ehemmiyetine dikkat çeken Pekcan, “hizmet ticaretine yönelik iç düzenleme çalışmalarının istikrar ve öngörülebilirliğin geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağını” dile getirdi. Pekcan, ‘Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Girişimi’nin özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere yönelik yatırımların kolaylaştırılmasındaki kritik rolüne de değindi.

BAKANLAR BİLDİRGESİ VE ONA EKLİ 6 BELGE KABUL EDİLDİ
Toplantıda, G20 ticaret ve yatırım gündemiyle ilgili “Bakanlar Bildirgesi” ve ona ekli 6 belge kabul edildi. Bildirgede, “Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan acil ticaret önlemlerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olması, ticarete gereksiz engel yaratmaması ve küresel tedarik zincirlerinde bozulmaya neden olmaması gerektiği” vurgulandı.

SALGININ SOSYAL VE EKONOMİK ANLAMDAKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Salgının sosyal ve ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla tüm politika araçlarının kullanılmaya devam edileceğinin açıklandığı bildirgede; “DTÖ reformunu gerçekleştirmek için aktif ve yapıcı şekilde çalışma taahhüdü” yinelendi ve “söz konusu reformun DTÖ’nün işlevlerini iyileştirilmesi gerektiği” belirtildi.

MİKRO İŞLETMELER VE KOBİ’LERİN KARŞILAŞTIĞI ENTEGRASYON ZORLUKLARI
Bildirgede ayrıca, “DTÖ’nün Mikro-KOBİ’ler, Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması, E-Ticaret ve Hizmetlerde Yerel Düzenlemeler hususlarındaki Çoklu Girişimleri çerçevesinde devam eden tartışmaların ilerletilmesi” çağrısı yapıldı ve “mikro işletmeler ve KOBİ’lerin bölgesel ve küresel değer zincirlerine entegrasyonlarında karşılaştıkları zorluklar” ile “ekonomik çeşitliliğin güçlendirilmesinde Hizmet Ticareti ve Özel Ekonomik Bölgelerin (ÖEB) önemine” işaret edildi.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir