Connect with us

Gündem

“EY TÜRK GENÇLİĞİ! BİRİNCİ VAZİFEN…”

Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlattığı “kurtuluş ve bağımsızlık” ruhunun hep diri tutulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet etti. 19 Mayıs’ı bayram hediye ettiği gençliğe “her şart ve durumda istiklal ve cumhuriyeti” koruma vazifesini miras bıraktı. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun her metrekaresinde coşkuyla kutlanıyor.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her metrekaresinde coşkuyla kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan demir alan Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelerek Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 105’inci yılındayız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her metrekaresinde coşkuyla kutlanıyor.

19 MAYIS 1919 RUHUNUN HEP DİRİ TUTULMASI İÇİN…
Atatürk, 19 Mayıs 1919 ruhunun hep diri tutulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet etti. Türk Milleti’nin ve önderliğinde kurulan devletin ilelebet bağımsız kalabilmesinin formülünü, Gençliğe Hitabesi’nde dile getirdi. 19 Mayıs’ı bayram hediye ettiği gençliğe “her şart ve durumda istiklal ve cumhuriyeti” koruma vazifesini miras bıraktı.

“MEVCUDİYETİNİN VE İSTİKBALİNİN YEGÂNE TEMELİ…”
Atatürk, Türk gençliğine şöyle seslendi:
“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 ruhunun hep diri tutulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet etti.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir