Connect with us

Finans & Ekonomi

YAPAY ZEKÂDA TEKELLEŞMEYE NASIL DUR DENİLEBİLİR?

“Yapay zekâ teknolojilerinin ulusal sınırları aştığını, dolayısıyla bu alandaki tekelleşmenin küresel boyutta etkileri olduğunu” belirten Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş “Uluslararası bir anlayış ve iş birliği ile yapılacak düzenlemeler, küresel düzeyde rekabetin korunmasına ve inovasyonun teşvik edilmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, ulusal tedbirler de yerel düzeyde rekabeti desteklemek ve küçük ölçekli şirketleri korumak adına oldukça önemlidir.” dedi.

 

Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, “yapay zekâda tekelleşmenin olumsuz etkilerini azaltmak ve rekabeti korumak” için ulusal tedbirlerin yanı sıra uluslararası uzlaşmanın da şart olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Turhan Menteş

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPAY ZEKÂ ŞİRKETLERİNİN DURUMU
Prof. Dr. Menteş “tekelleşmeden ve adil olmayan rekabet koşullarından” en fazla “kullanıcılara özelleşmiş çözümler sunabildiklerine” ve “maliyet kontrolü, uzmanlaşmış alanlarda hizmet verme yeteneği ve sahiplik/lisanslama konularında esneklik gibi avantajları bulunduğuna” işaret ettiği” küçük ölçekli yapay zekâ şirketlerinin negatif etkilendiğini belirtti.

Küçük ölçekli yapay zekâ şirketlerinin “hızlı ve esnek karar alabildiğini, daha çevik bir yapıya sahip olduğunu, müşterilere kişiselleştirilmiş ve odaklanmış çözümler sunabildiğini, bürokrasiyi azalttığını ve iş süreçlerini hızla tamamladığını” belirten Prof. Dr. Menteş “Küçük şirketlerin genellikle daha yenilikçi ve risk alabilen bir kültürleri olduğundan, daha hızlı ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirebilme potansiyelleri de bulunmaktadır.” dedi.

TEKELLEŞMENİN ENGELLENMESİ VE REKABETİN SAĞLANMASI İÇİN…
Prof. Dr. Menteş “yapay zekâda tekelleşmenin olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceğine ve rekabetin hangi şartlarda korunabileceğine” ilişkin şunları dile getirdi: “Ulusal tedbirlerin yanı sıra uluslararası uzlaşma da önemlidir. Çünkü yapay zekâ teknolojileri, ulusal sınırları aşan bir etkiye sahiptir ve tekelleşme gibi sorunlar küresel boyutta etkiler gösteriyor. Uluslararası bir anlayış ve iş birliği ile yapılacak düzenlemeler, küresel düzeyde rekabetin korunmasına ve inovasyonun teşvik edilmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, ulusal tedbirler de yerel düzeyde rekabeti desteklemek ve küçük ölçekli şirketleri korumak adına oldukça önemlidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde uygun politika ve düzenlemelerin birlikte yürütülmesi, yapay zekâ alanında adil bir rekabet ortamının oluşturulmasına yardımcı olacaktır.”

ULUSLARARASI VERİ BİLİMİ VE İSTATİSTİK KONGRESİ…
Türk İstatistik Derneği’nin 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da “Yapay Zekâ” ana temasıyla Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi’ni düzenleyeceğinin bilgisini aktaran Prof. Dr. Menteş, etkinlikte “kişisel verilerin korunmasının getireceği sorunlar ve küçük ölçekli yapay zekâ şirketlerinin stratejik önemi” gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir