Connect with us

Araştırma ve Raporlar

FİZİK TEMELLİ ENDÜSTRİLERİN GÜCÜ

Fizik temelli endüstriler; Avrupa’daki toplam cironun yüzde 16’sından, toplam istihdamın da yüzde 12’sinden fazlasına sahip. Fiziğin Avrupa ekonomisine yılda en az 1.45 trilyon Euro tutarında net katkı sağladığı ve fizik temelli sektörlerin daha esnek olduğu belirtiliyor.

UĞUR BERKMAN

CERN Courier, “yüksek enerji fiziği alanında dünya çapındaki gelişmeleri” okurlarına duyuran aylık bir ticari dergi. Avrupa Fizik Kurumu’nun (EPS-European Physical Society) bir raporuna dayandırdığı haberine göre fizik temelli endüstriler; Avrupa’daki toplam cironun yüzde 16’sından, toplam istihdamın da yüzde 12’sinden fazlasına sahip. Bu endüstri dalı, finansal hizmetler ve perakende sektörlerine ciddi katkı sunuyor.

Haberde; İngiltere danışmanlık firması Cebr (Ekonomi ve İş Araştırma Merkezi) tarafından yapılan analizin, fiziğin Avrupa ekonomisine yılda en az 1.45 trilyon Euro tutarında net katkı sağladığını ve fizik temelli sektörlerin daha esnek olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

FİZİK BAZLI İŞLERDE VERİMLİLİK DAHA FAZLA
Groningen Üniversitesi EPS Başkanı Petra Rudolf, “Fizik temelli sektörde çalışan kişi; inşaat ve perakende sektörlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor. Fizik bazlı iş gücü verimliliği (çalışan başına brüt katma değer), imalat dahil geniş sanayi ve ticaret sektörlerinden çok daha yüksek.” diyor. Rudolf ifadelerine şöyle devam ediyor: “Umudumuz, EPS ve Cebr tarafından gerçekleştirilen çalışma yoluyla iletilen mesajın; hem Avrupa hem de ulusal düzeyde gelecek için ilham kaynağı olacağı ve eğitimden fiziğe her yönüyle fiziği destekleme konusunda ikna edici bir durum yaratacağı yönünde.”

Petra Rudolf

Cebr analizinde, 2011-2016 yılları arasını kapsayan altı yıllık dönem için 31 Avrupa ülkesindeki kamu malı verilerini inceliyor. Fizik temelli endüstriler, “bazı fizik eğitimi almış işçilerin istihdam edilmesinin bekleneceği ve faaliyetlerin Avrupa’daki ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırmasını takiben ticari amaçlarına ulaşmak için fizik teorilerine ve sonuçlarına dayanan sektörler” olarak tanımlanıyor.

FİZİK TEMELLİ SEKTÖRLERDE EN YÜKSEK CİRO ALMANYA’DA
Farklı ekonomik büyüme ve refah ölçümlerine dayanan analizde; fizik bazlı mal ve hizmetlerin 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden ilgili dönemde gerçekleşen ihracatın ortalama yüzde 44’ünü bulduğu; imalata yüzde 42,5; bilgi ve iletişim ile mimarlık, mühendislik ve AR-GE’e yüzde 14,1’lik katkısı olduğu; istihdam verilerindeki dağılımın da benzerlik arz ettiği kaydediliyor. Fiziğe dayalı endüstrilerde en yüksek ciro oranının yüzde 29’la Almanya’da olduğuna; onu yüzde 14,2’yle İngiltere, yüzde 12,9’la Fransa ve yüzde 10,4’le İtalya izlediğine dikkat çekiliyor.
Mal ve hizmetlerin daha geniş ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya çıkaran “çarpan etkileri” dikkate alındığında yapılan analiz, fizik bazlı çıktıların her bir Avro’su için AB ekonomisinde toplam 2.49 Avro çıktı üretildiğini; istihdam çarpanının da hayli yüksek olduğunu ortaya koymakta.

“YENİ BİLGİLER VE YOLLARA İHTİYAÇ VAR”
Raporda ayrıca Avrupa fizik temelli sektörde Ar-Ge’nin yoğun olduğu ve harcamaların her yıl 22 milyar Euro’yu aştığı tespit edilmekte. Rudolf durumu, “Bununla birlikte, politika yapıcılar ve onları seçen kamuoyu için kavranmanın zor olduğu, ekonomideki fiziğe dayalı sektörü güçlü tutmanın ve küresel toplumsal zorlukların ele alınmasının çok uzun vadeli bir nitelikte bir süreç olduğudur.” diye yorumluyor ve ekliyor: “Aslında, mevcut bilgiye dayanarak teknolojiler geliştirmek yeterli olmayacak: sadece açık uçlu araştırmalarla yaratılabilecek yeni yollar ve yeni bilgilere ihtiyaç var.”

Rüdiger Voss

“CERN’DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLİM PROJELERİ ÜRETİLİYOR”
Rapor, farklı fizik alt alanlarının etkilerini değerlendirmemekle birlikte, “yüksek enerjili fiziğin önemli bir katkı olduğu açık” diyor. EPS eski Başkanı Rüdiger Voss şunları söylüyor: “Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) büyük ölçekli ve teknolojik bilim projeleri üretilir. Burada yüksek vasıflı binlerce kişi, parçacık fiziği, astronomi ve büyük ölçekli tesislere dayalı diğer araştırmaları yaparlar. Bu çalışmalar gençleri bilime çeken konulardır.”

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir