Connect with us

Finans & Ekonomi

İŞ DÜNYASINDAN PLASTİK AZALTIM SEFERBERLİĞİ…

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD’ın iş birliğiyle iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) dahil olan 34 şirketin taahhütlerini içeren raporda plastik kullanımının 2023 yılına kadar toplamda 43 bin ton azaltılmasının hedeflediği belirtiliyor.

 

“İş Dünyası Plastik Girişimi” (İPG), dünya genelinde büyük bir sorun haline gelen plastik kirliliğinin önüne geçecek çözümler üretmek amacıyla 2019 yılında Global Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) ve TÜSİAD’ın (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) iş birliğiyle hayata geçirildi. İPG’ye dahil olarak “bir yılı aşkın süredir etkinlikler, eğitimler ve iyi uygulama paylaşım toplantılarına katılan” farklı sektörlerden 47 imzacı şirketten 34’ü “plastik ayak izlerini ölçerek ve sektörel asgari gerekliliklerini dikkate alarak” 2023 yılı için somut hedeflerini belirledi: Plastik kullanımı toplamda 43 bin ton azaltılacak.

34 ŞİRKETİN ORTAYA KOYACAĞI ÇÖZÜMLER…
“Ambalaj, ambalajlı tüketim malları, perakende ve hizmet sektörleri ile dayanıklı tüketim malları ve ham madde üretimi alanlarında faaliyet gösteren” 34 şirketin plastik azaltma hedefleri İPG Plastik Taahhütleri Raporu’nun çevrimiçi lansmanı sırasında duyuruldu: 18 şirket tek kullanımlıktan yeniden kullanım modeline geçecek; 29 şirket tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastik ambalajı ortadan kaldıracak;  20 şirket geri dönüştürülmüş, sorumlu yönetilen ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastik içeriği kullanacak; 18 şirket yüzde 100 tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir ambalaja geçecek.

DÖRDÜNCÜ, EDİN VE KASLOWSKİ KONUNUN ÖNEMİNİ VURGULADI…
Etkinlikte Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın modertörlüğünde gerçekleşen panelde İPG’nin kurucusu Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski konuya ilişkin görüşlerini ve tespitlerini aktardı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞANLARA İLHAM VERECEK”
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü: “Plastik kirliliği ülkemizi ve dünyayı tehdit eden, çözümü için birçok paydaşın kararlılıkla çalışmasını gerektiren bir sorun. İPG’yi kurarken iş dünyasını bu sorunun çözümüne yönelik harekete geçirmeyi hedefledik; şirketlerin somut, ölçülebilir ve zamana bağlı plastik taahhütlerini belirlemeleri için ihtiyacı olan uzmanlığı bulacakları, savunuculuk faaliyetlerine katkı verebilecekleri ve iş birlikleri oluşturabilecekleri bir platform amaçladık. Hedefimiz buradaki şirket sayısını artırmak, ilerlemeyi takip etmek ve şeffaf bir şekilde yayımlamak.  Bu ortak çabanın oluşturacağı etkinin boyutunu ve somut çıktılarını görmek hiç şüphesiz tüm ekosistem üzerinde dönüştürücü bir etki meydana getirecektir. Sürecin sürdürülebilir bir dünya için çalışan herkese ilham vereceğine inanıyorum. Global Compact Türkiye olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, Türkiye’deki iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelede adımlarını sıklaştırmasına ve daha fazla şirketin bu çözüme katkı sağlamasına yönelik çağrımızı yineliyoruz.”

“DÖNGÜSEL EKONOMİ VİZYONUNU SAVUNUYORUZ”
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin: “Yeşil dönüşümün en somut araçlarından biri olan ve plastik kirliliğinin temel sebeplerine ekonomik, sosyal ve çevresel çözümler sunan ‘döngüsel ekonomi’ vizyonunu savunuyoruz. Döngüsel ekonomi odaklı iş modelleri, tasarım ve inovasyon ile plastik ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını, gereksiz ve problemli plastik ambalajların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamayı ve yeniden kullanım modelleri ile tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmeyi mümkün kılıyor. Bu vizyon şirketlere orta ve uzun vadede iklim, ekosistem ve kaynak risklerini minimize etme imkanı sağlarken bir yandan da tüketicinin desteğini alarak rekabette öne çıkma fırsatı veriyor. SKD Türkiye olarak, kurucularından olduğumuz, İş Dünyası Plastik Girişimi’nin bu alanda ülkemize önemli katkıları olacağına dair inancımız tam. Biz de teknik bilgi birikimimizle şirketlerin taahhüt belirleme ve bu taahhütlerini yerine getirmeleri sürecinde onlara rehberlik etmekten kıvanç duyuyoruz. Bu platformun bir parçası olarak kararlılıkla aksiyon alan ve taahhütleriyle bu dönüşümde öncü rol oynayan tüm şirketleri yürekten kutluyorum.”

“TÜM ŞİRKETLERİ, İPG’YE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ”
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: “Kaynakların sınırlı olduğu ve ekosistemin insan kaynaklı baskı karşısında kendini yenileyemediği gerçeklerini dikkate alan bu yeni ekonomik sisteme geçiş üretim ve tüketim kalıplarında önemli dönüşümleri gerektiriyor. Bu süreçte ‘döngüsellik’ prensiplerini içselleştiren ekonomik ve sektörel planlamalar kritik rol oynayacaktır. Bu çerçevede, plastiğin kullanımının ve sebep olduğu kirliliğin azaltılmasında iş dünyasının dönüştürücü gücü yüksektir. Bununla birlikte, döngüsel ekonomi potansiyelinin güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi hedefiyle, mevzuatın bütüncül bir çerçevede uygulamaları teşvik eden bir yapıya kavuşturulması da kritik önemde. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini merkeze alan, kapsayıcı ve yenilikçi politikaların etkili uygulanmasını hızla sağlamalıyız. İş dünyası, kamu, STK ve üniversiteler dahil tüm paydaşların aktif iş birliği bu yöndeki etkili çözümleri mümkün kılacaktır. Bu kapsamda, İş Dünyası Plastik Girişimi plastik kirliliği ile mücadele konusunda inisiyatif alma, bilgi üretme, ilham olacak örnek uygulamaları paylaşma, politikaları güçlendirecek öneriler geliştirme ve savunuculuk çalışmalarıyla önemli bir platform oluşturuyor. İPG’nin ülkemizde döngüsel ekonomi yaklaşımının iş yapma modellerine entegre olmasında önemli bir katkı sağlarken, kamu ve iş dünyası arasında önemli bir köprü işlevi de sağlayacağına inanıyoruz. Tüm şirketleri çözümün parçası olmaya ve İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

Jo Ruxton- Plastic Ocean Generation Vakfı Kurucusu

“ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞIMIZ EN ÇILGINCA ŞEY!”
Plastic Ocean Generation Vakfı Kurucusu ve A Plastic Ocean Belgeseli Yapımcısı Jo Ruxton, etkinliğin kapanışında şunları söyledi: “Şimdiye kadar yaptığımız en çılgınca şey, tek kullanımlık ürünleri plastikten üretmekti. Bunun nedeni plastiklerin hem doğaya meydan okumak için tasarlanması, hem de diğer malzemeler gibi doğada parçalanamayışı. Bunları öylece göz ardı edemeyiz, çünkü söz konusu plastik olunca doğada kaybolma diye bir kavram mevcut değil.”

 

 

Detaylı bilgiler plastikgirisimi.org adresinde.

Bizi Paylaşın
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir