Connect with us

Gündem

“İKLİM KRİZİNİ KADIN GÜCÜYLE YENECEĞİZ”

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Yönetim Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleşen Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Dijital Sempozyumu’nda (YÖNAR/MU’2021)  “Enerji Değişmek için Dönüşürken Kadının Gücü” konulu online panel düzenlendi.

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu-İTÜ Öğretim Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun başkanlığındaki “Enerji Değişmek için Dönüşürken Kadının Gücü” panelinde; İş Annesi Derneği Kurucu Başkanı Aynur Gönce, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu (TWRE) Kurucu Başkanı Sedef Budak, Gufo İletişim Kurucusu Derya Adin ve İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Enda Tolon enerji sektöründe kadın gücü ve etkileri hakkında konuştu. Katılımcılar şunları dile getirdi:

“KADININ GÜCÜ ÜLKEMİZİN ENERJİMİZİ ARTIRACAK”
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu: “Akıllı Dönüşüme Yolculuk diyerek bir araya geldiğimiz YÖNAR’21’de akıllı enerji sistemleri, ulaştırma, ısıtma ve endüstrinin elektrifikasyonunu mühim. Enerji sektörünün değişmek için dönüşümünde kadın istihdamı enerji sektöründe artmalı. Kadın gücü erişilebilir ve temiz enerji için ülkemizin enerjisini artıracak”

Aynur Gönce-İş Annesi Derneği Kurucu Başkanı

Aynur Gönce-İş Annesi Derneği Kurucu Başkanı

“KADIN ENERJİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
İş Annesi Derneği Kurucu Başkanı Aynur Gönce: “Sürdürülebilir enerjiye geçişte pek çok yöntem, yaklaşım ve kaynak kullanımı da dönüşüyor. Şirketler, hükümetler bu dönüşümde kadının enerjisinin sağlayacağı katkının yeterince farkında mı? Araştırmaların ve kadın istihdamında öncü adımlar atan şirketlerin verileri açıkça ortaya koyuyor ki kadınlar iş hayatında daha detaycı ve birçok işi bir arada yürütebilme becerisi çok yüksek. Kadınların enerjisi, iş süreçlerini geliştirmede çok büyük bir fark yaratabiliyor. Kadınların ikna kabiliyeti, gelişmiş planlama yeteneği, yaratıcı zekası, kriz çözme becerisi kesin olarak bu dönüşümün bir parçası haline getirilmeli. Ancak dünyada kadın enerjisinden yararlanmakta genel bir isteksizlik var. Elbette bu isteksizliğin sosyolojik ve politik açıdan çok derinlere inen kökleri var ama o kökleri kız kardeşlik enerjisinin gücü sayesinde birlikte sökebiliriz. Biz de kız kardeşlik enerjisinin ve kadın çalışanların birbirine desteğinin şirketlerde bir kurum kültürü olarak yerleşmesi için İş Annesi Derneği olarak çalışıyoruz.”

Sedef Budak-Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu (TWRE) Kurucu Başkanı ve rüzgar ve güneş enerji santralleri teknik yatırım danışmanı

Sedef Budak-Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu (TWRE) Kurucu Başkanı 

“ARTIK CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYAN PROJELERE FİNANS DESTEĞİ SAĞLANMIYOR”
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu (TWRE) Kurucu Başkanı ve rüzgar ve güneş enerji santralleri teknik yatırım danışmanı Sedef Budak: “Dünya Bankası liderliğinde belirlenen toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık standartları ile artık ülkeler ve şirketler için borçlanma şartları değişti. Sürdürülebilir, temiz, eşit ve adil olmayan projelerin finans muslukları kapandı. 2018 yılında kurulan TWRE’nin üye profiline bakıldığında yüzde 1 oranında CEO, yüzde 3 oranında genel müdür, yüzde 3 oranında girişimci ve şirket sahibi, yüzde 3 akademisyen, yüzde 5 danışman, yüzde 7 öğrenci, yüzde 10 uzman, yüzde 36 mühendis ve yüzde 32 diğer kollarda yani mühendis olup mühendislik yapamayan, basın yayın, ticaret, finans, yönetim konularında çalışan kadınlar yer alıyor. Mühendislik dallarında ise; elektrik, elektrik – elektronik, makine, malzeme, kimya, fizik, jeotermal, meteoroloji, harita ve çevre mühendislerinin yanı sıra şehir plancısı ve mimara kadar pek çok farklı daldan mezun üyemiz mevcut.”

 Derya Adin-Gufo İletişim Kurucusu

Derya Adin-Gufo İletişim Kurucusu

“KADIN LİDERLER KRİZİ DAHA İYİ YÖNETİYOR”
Gufo İletişim Kurucusu Derya Adin: “Enerji kullanım alışkanlıklarında kapıda olan değişim ve dönüşümün sağlanması için tüm dünyanın sıfır karbon aşısına ihtiyaç duyuyor. Burada aşı için özel bir formüle de gerek yok. Yapılması gereken şey karar vericiler, özel sektör, sivil toplum, akademi ve kamunun tam anlamıyla bir iş birliği içinde hareket etmesidir. Bu konuda bilinçlenmek de önem taşıyor. Bilinçlenen toplum enerjiyi daha verimli tüketecek ve karbonun denetçisi olacaktır. Medyada enerjinin A’dan Z’ye doğru, tarafsız ve anlaşılır bir şekilde anlatılması gerekiyor. Covid-19 gösterdi ki; kadın liderler kriz dönemlerini daha başarılı yönetiyor. İklim krizini de kadın gücüyle yeneceğimize inanıyoruz.”

 Enda Tolon-İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı

Enda Tolon-İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi

“TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AKADEMİK KADROLARDA DA ETKİLİ”
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Enda Tolon: “Üniversitelerin temel mühendislik dallarında, fen bilimlerinde, hukukta, sosyal bilimlerde enerjinin tüm yönleri ile ilgilenen bilim insanları bulunmakta. Hemen hemen tüm branşlarda enerji ve hatta enerji-çevre ilişkisinin de akademik müfredatlarda yer alıyor. Ülkemizde, mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri ile enerji enstitülerinde öğretim elemanları sayılarına bakıldığında akademik kadrolardaki kadın akademisyen sayılarının profesör kadrosunda yüzde 20 kadın, doçent kadrosunda yüzde 29, Dr. öğretim üyesi kadrosunda yüzde 33, öğretim görevlisi kadrosunda yüzde 39, araştırma görevlileri kadrosunda yüzde 40 olduğu görülüyor. Toplum tarafından inşa edilen toplumsal cinsiyete ilişkin rol ve beklentileri aynı şekilde yükseköğrenim kurumlarına da yansıdığını görmekteyiz. Hali hazırda görev yapan ve atanan rektörlerden 127 devlet üniversitesinde 8 rektör, 74 vakıf üniversitesinde 9 kadın rektör bulunuyor. Kadınların yükseköğrenim olanaklarından ne kadar ve nasıl yararlandıkları, akademik kariyerde ilerleme olanaklarının araştırılması önem taşıyor.”

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir