Connect with us

Finans & Ekonomi

SANAYİ 4.0 YOLUNDA DEV 5G İŞ BİRLİĞİ…

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom, “Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji çözümleri oluşturmak için” 5G@EndTech programı hazırladı. “Türkiye’deki 5G girişimlerinin imalat sanayine yönelik ürün ve çözümler geliştirmesinin” ve “bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesinin” amaçlandığı 5G@EndTech programına https://open-ecosystem.org/5G@EndTech internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

 

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom iş birliğine giderek “Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji çözümlerini geliştiren girişimlerin ürünlerinin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi” hedefiyle 5G@EndTech programını başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin destek verdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesindeki program, Arçelik Çayırova kampüsündeki Arçelik Garage Innovation Hub’da gerçekleşen imza töreninde tanıtıldı.

PROJELER, ARÇELİK ÇAYIROVA KAMPUSÜNDE UYGULANACAK…
“Türkiye’deki 5G girişimlerinin imalat sanayine yönelik ürün ve çözümler geliştirmesinin” ve “bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesinin” amaçlandığı 5G@EndTech programı kapsamındaki projeler, Arçelik Çayırova kampüsünde uygulanacak

EĞİTİM, MENTORLÜK VE FİNANSMAN ALANLARINDA DESTEK…
5G@EndTech programında girişimlere “eğitim, mentorlük ve finansman alanlarında” destek sağlanacak. Canlı saha uygulama testleri yapılacak. Geliştirilen ürün ve çözümlerin sektör temsilcilerine sunacağı aktiviteler düzenlenecek.

PROGRAM DÖRT AŞAMADAN OLUŞUYOR…
Program 4 aşamadan oluşuyor. İlk önce teknoloji girişimlerinin başvuruları toplanacak. Değerlendirmeyi geçenler eğitime alınacak. Ardından 5G şebeke altyapısının kullanılacağı Arçelik’in üretim sahasında tanımlanan konularda Proof of Concept’ler (PoC) süreci başlayacak. Bu süreci başarı kaydeden girişimler, Arçelik ve diğer potansiyel müşterilerle tanıtım ve eşleştirme görüşmelerine katılacak.

GİRİŞİMLERDE ARANAN KRİTERLER VE SÜREÇ…
5G@EndTech programına başvuran girişimlerde öncelikle “ilgili alanlarda tecrübe ve fatura kesmiş olma” kriteri aranacak. Şartlara uyum gösterenler, KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na başvurabilecek. Projeleri kabul edilenler desteklerden yararlanacak. 5G@EndTech programı dahilindeki 5G Connected KARTACA, Gezi ve İsig Denetleme Robotu, Drone ile Sayım, AGV Tarzı Cihaz ile Sayım, Drone ile Güvenlik Turu, Smart Sampling ve Indoor Positioning gibi projeler de Arçelik’in Çayırova kampüsünde hayata geçirilecek.

5G@EndTech programı imza töreninde şunlar dile getirildi:

Mehmet Fatih Kacır – Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

“TÜRKİYE’DE GÜÇLÜ BİR 5G EKOSİSTEMİ GELİŞMESİNİ KRİTİK GÖRÜYORUZ”
Mehmet Fatih Kacır (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı):
“Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Sanayi 4.0 / Endüstri 4.0) baş döndürücü bir hızla tüm hayatımızı etkilediği bir dönemde 5G ve ötesi teknolojiler, iletişimde büyük bir dönüşüm sağlayarak birçok yenilikçi uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaşması için altyapı sunuyor. Bu nedenle; katma değeri yüksek, yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi için ülkemizde güçlü bir 5G ekosisteminin gelişimini kritik görüyoruz. Nitekim TÜBİTAK tarihinin en büyük bütçeli desteğini sağladığımız Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi, Ülkemize bu alanda önemli bir araştırma birikimi ve ürün geliştirme kabiliyeti kazandırdı. Kamu ve özel sektörün iş birliği ile hazırladığımız ”5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol Haritası”nda 5G teknolojilerinin kritik değer kattığı dikey sektörlerde performansını doğrulamak, yerli 5G uygulama çözümlerimizi küresel pazarlara taşımak için atacağımız adımları tanımladık. Akıllı üretim ve lojistik sistemleri, akıllı ulaşım ve araştırma üniversiteleri, teknoparkların yer aldığı Akıllı geliştirme alanlarını öncelikli uygulama temaları olarak belirledik. Bugün kamu ve özel sektörün iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 5G@EndTech ile öncelikli uygulama alanlarından ilki için önemli bir işbirliğine gidiyoruz. Akıllı üretim teknolojileri ürün ve hizmetlerini geliştiren girişimlerimize 5G’nin uygulandığı gerçek bir üretim alanı sunuyoruz. Girişimlerimizi potansiyel müşteriler ile buluşturarak hızlı bir şekilde ürünlerini ticarileştirmelerine imkan sağlıyoruz.”

Dr. Ömer Fatih Sayan – Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı

“5G TEKNOLOJİSİNE YERLİ VE MİLLİ ALTYAPI ÜRÜNLERİYLE GEÇMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ”
Dr. Ömer Fatih Sayan (Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı):
“Telekomünikasyon sektörünün küresel büyüme, refah ve inovasyon için önemi göz ardı edilemeyecek durumdadır. Nitekim bir ülke veya bölgedeki yenilik ve gelişme hızı, genellikle telekomünikasyon sisteminin yaygınlığına bağlı olmaktadır. Telekomünikasyon altyapısı ve hizmetlerini işletmek ve sürdürmek ciddi yatırım gerektirmektedir. Özellikle 5G ile artış yaşanması öngörülen internet veri trafiği ve beraberinde kapasite taleplerinin karşılanması ihtiyacı ile birlikte veri iletişiminin yirmi kata kadar hızlanması bekleniyor. Daha fazla bağlantı yoğunluğuna izin verecek olan 5G ile tek bir kilometre karede bir milyona kadar bağlantının desteklenmesi öngörülüyor. Yalnızca 5G teknoloji pazarının 2030 yılına kadar potansiyel olarak 620 milyar dolara ulaşacağı, 5G’nin yüksek hız ve minimum gecikme süresiyle en iyi sürümüne ulaşacak olan sağlık, akıllı hizmetler, tüketici ve medya kullanımının ise küresel ekonomiye 1,3 trilyon dolar katkıda bulunması bekleniyor. 5G teknolojisine yerli ve milli altyapı ürünlerini kullanarak geçmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Esasen bu hedefin tohumlarını, 2015 yılında verdiğimiz 4.5G yetkilendirmeleri ile attık. Mobil işletmecilerin şebekeye yaptıkları yatırımlar içerisinde yer alan donanım ve yazılım gibi katma değeri yüksek ürünlerin yüzde 45’e varan oranlardaki kısmını yerli ürünlerden karşılanmasına ilişkin yükümlülükler getirdik. İlk yatırım döneminde çok düşük seviyede olan yerlilik oranı, 2020-2021 yatırım döneminde yüzde 33’e ulaşmıştır. Gelinen aşama, üretim ekosisteminin potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. Hem üreticilerimizin hem de işletmecilerimizin yerli malı belgeli ürün geliştirme ve kullanma çabalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bugünkü etkinlikte hem ülkemizin hem de dünyanın önde gelen endüstriyel kuruluşlarından Arçelik’in üretim kapasitesini geliştirecek, hem de özelikle start-up’larımızın ürünlerini deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturacak bir çalışmaya daha şahitlik ediyoruz. Bu iş birliğinin diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum.”

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu – Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı

“ŞU ANDA 80’DEN FAZLA ÜLKEDE 500 MİLYON 5G ABONESİ VAR”
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu (Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı):
“Üretimde başarılı dijital dönüşüm için verinin toplanması, işlenmesi, aktarımı ve yönetimi kritik önem taşıyor. 5G teknolojisi bu bağlamda stratejik bir altyapı teknolojisi ve küresel ölçekte rekabet alanı. Şu anda Dünya’da 80’den fazla ülkede yaklaşık 500 milyonun üzerinde 5G abonesi var. 5G’nin fark yarattığı alanlardan biri de sanayi uygulamaları. 5G teknolojisi ile mobil ağlarda saniyede azami 20 Gigabit ve ortalamada 100 megabit hızları deneyimlemek mümkün. Diğer bir deyişle üretimde daha önce imkansız olan uygulamaları 5G teknolojisiyle uygulamak mümkün. En doğru kullanım senaryolarını hayata geçirebilmek için açık inovasyon yaklaşımı gerekiyor. Türkiye’de de 5G ile beraber özellikle endüstriyel şirketler için özel mobil şebeke lisanslarının önemli bir yeri olacağına inanıyoruz.”

Utku Barış Pazar – Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

“DİJİTALLEŞME GÜNDEMİMİZDE UZUN SÜREDİR 5G VE ÖTESİ TEKNOLOJİLER VAR”
Utku Barış Pazar (Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı):
“Arçelik’in faaliyet gösterdiği 146 ülkede start-up’lara destek olmakta ve girişimci adaylarının çalışmalarını daima daha iyi hale getirmeye odaklanmış durumda. Arçelik olarak, start-up ekosistemimizi geliştirmek için girişim dostu uygulamalar geliştirmenin yanı sıra farklı şirketlerle yaptığımız iş birlikleriyle önemli adımlar atıyoruz. Dijitalleşme gündemimizde uzun süredir 5G ve ötesi teknolojiler var. 5G ve ötesi bağlantı teknolojilerinin 2030 yılının sonuna kadar, küresel ölçekte 1,3 trilyon dolar hacminde ekonomik değer yaratması ve bunun 134 milyar dolarının imalat sektöründeki uygulamalardan kaynaklanacağı öngörülüyor. 2022 yılının başında Arçelik Çayırova fabrikamızda Türkiye’nin ilk ticari özel mobil şebekesini, Nokia ve Türk Telekom ile çalışarak devreye aldık. Bu altyapıda faaliyet gösteren 42 AGV’mizde yüzde 25 performans iyileşmesi tespit ettik. Yeni uygulama alanlarını da Nokia ve ekosistem paydaşlarımızla belirlemeye devam ediyoruz. Bu iş birliği sayesinde hazırladığımız 5G@EndTech programı ile yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere önemli destek sağlayarak 5G ekosistemine ve uygulama alanlarının gelişip güçlenmesine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Özgür Erzincan – Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi

“5G, SANAYİ İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUKTUR”
Özgür Erzincan (Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi):
“5G, sektörde dijital dönüşüm için bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Türk sanayisinin rekabet avantajını koruyabilmesi için, gelecek vaat eden 5G tabanlı endüstriyel otomasyon kullanım durumlarının ülke düzeyinde yeterince erken tespit edilmesi son derece önemli. Bu girişimle ve bu eşsiz ortaklıkla tam olarak bu görevi ele alıyoruz ve Nokia’nın dünya çapındaki en son 5G teknolojisi ve deneyimi burada fark yaratacaktır.”

Yusuf Kıraç – Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı

“5G’NİN TÜRKİYE’DEKİ TÜM SEKTÖRLERDE ETKİN KULLANIMINI AMAÇLIYORUZ”
Yusuf Kıraç (Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı):
“Türk Telekom; sadece teknolojiyi kullanan değil, sahip olduğu patent ve çözümlerle dünyaya teknoloji ihraç eden bir operatör. Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 denemesini yaptığımız 2019 yılından bu yana, akıllı fabrikalar üzerine oluşturduğumuz projelerimizle verimliliği artıran ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak, Arçelik ve Nokia ile Türkiye’nin ilk endüstriyel özel şebeke çözümü olan ‘Akıllı Fabrika’ uygulamasını hayata geçirdik. Ortaya koyduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde önemli faydalar elde edildiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün, duyurusunu yaptığımız 5G@EndTech programı ile girişimlere 5G teknolojisiyle destek sağlayarak yerli ve milli firma ve insan kaynağının gelişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Arçelik Çayırova fabrikasında bu girişimlerin ihtiyaç duyduğu 5G şebeke altyapısını kuracağız ve aynı zamanda girişimlere 5G eğitimleri verip, teknoloji mentorluğu yapacağız. Programda sorumlusu olduğumuz 5G ve ötesi teknolojiler, geleneksel teknolojilerden farklı olarak beraberinde getirdiği düşük gecikme, yüksek kapasite, şebeke dilimleme gibi özellikleri ile servis ve ürün çeşitliliğinde farklı çözümlerin kısa zamanda hayata geçirilmesine imkân veriyor. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak amacımız; yerlilik adına üstlendiğimiz öncü rolümüzü pekiştirerek, ülkemizi Endüstri 4.0’a hazır hale getirmek ve 5G’nin tüm sektörlerde etkin kullanımını sağlamak. Yerli ekosistemin gelişimi anlamında da büyük öneme sahip olan bu iş birliğinin diğer sektörler için de cesaretlendirici bir model olacağına inanıyoruz.”

5G@EndTech programı başvuru linki: https://open-ecosystem.org/5G@EndTech

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir