Connect with us

Araştırma ve Raporlar

EN BÜYÜK 500 ŞİRKETE GÖRE TÜRKİYE GÜLLÜK GÜLİSTAN!

2022’deki verilerle kayıslandığında, Fortune 500 Türkiye 2023 listesine giren şirketlerin net karlarının toplamı yüzde 77,2 artışla 965 milyar 800 milyon TL’ye; net satışlarının toplamı ise yüzde 60,6 büyüyerek 12 trilyon 828 milyar TL’ye yükseldi.

 

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen Fortune 500 Türkiye 2023 Araştırması’na göre, listedeki şirketlerin net karları bir önceki yıla nazaran yüzde 77,16 arttı ve toplam net kar 965,8 milyar TL’ye yükseldi.

Esas faaliyet kar marjı 1,71 puan azalırken; diğer gelir gider dengesi 3,11 puan, finansman giderleri ise 1,67 puan arttı. Son 5 yıl içinde esas faaliyet kar marjı en düşük seviyesine gerilerken, net kar marşı en yüksek seviyeye ulaştı.

Vergi öncesi kar marjı 0.27 puan azalırken; net kar marjı -vergi marjında oluşan 0,97’lik düşüşün de etkisiyle- yüzde 6,83’ten yüzde 7.53’e yükseldi.

ENFLASYON MUHASEBESİNİN ETKİSİ…
Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, enflasyon muhasebesinin uygulamaya girmesiyle farklılaşan bir bilanço yapısının ortaya çıktığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan şirketlerden finansal tablolarını UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) çerçevesinde hazırlayanlar enflasyon muhasebesi uygularken; finansal tablolarını UFRS çerçevesinde hazırlamayanlar sadece 2023 yılı bilançolarının ilgili kalemlerini düzeltip diğer finansal tablolarında bir düzeltmeye gitmedi.

NET SATIŞLARDA YÜZDE 60,6 ARTIŞ…
Fortune 500 Türkiye 2023 Listesi’nde yer alan şirketlerin toplam net satışları, Fortune 500 Türkiye 2022 Listesi’ne kıyasla yüzde 60,6 artarak 12 trilyon 828 milyar TL’ye yükseldi. Ancak enflasyon muhasebesi uygulamasının farklılaşması şirketlerin net satışlarının da farklılaşması sonucunu doğurdu. Finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlayan şirketlerin toplam net satışlarında yüzde 3,61 reel ve yüzde 33,53 nominal artış; ÜFE dikkate alındığında da yüzde 7,41 reel daralma meydana geldi.

ARAŞTIRMA NELERİ KAPSIYOR?
Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Araştırma’sının bu yıl 17’ncisine imza atıldı. Çalışmada, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi net satışlarına göre sıralanıyor. Ayrıca ihracat, faiz ve vergi öncesi kâr/zarar, aktif toplamı, öz kaynaklarına göre de sıralama yapılıyor. Sektörel ve iller dağılımının yanı sıra borsa şirketlerinin finansal performanslarına da ayrıntılarıyla yer veriliyor.

İLK 10’DA YER ALAN ŞİRKETLER…
Enerji Piyasaları İşletme, 839 milyar TL net satış geliriyle bu yılda ilk sırada yer aldı. Tüpraş (Türkiye Petrol Rafineleri), 686 milyar TL satış geliriyle ikinci durumda. 504 milyar TL net satış geliriyle THY (Türk Hava Yolları) üçüncü sırada. İlk 10’daki diğer şirketler şöyle sıralandı: Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Ford Otomotiv Sanayi, Petrol Ofisi, BİM Birleşik Mağazalar, Opet, Arçelik ve Shell&Turcas Petrol A.Ş.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir