Connect with us

Finans & Ekonomi

TÜRKİYE 2023’TEKİ ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN YÜZDE 0,8 PAY ALDI…

UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı – United Nations Conference on Trade and Development) tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre “Türkiye 2023 uluslararası doğrudan yatırımlarından (UDY) yüzde 0,8 pay aldı. 2023 yılındaki küresel UDY hacmi 1,36 trilyon dolardan yüzde 2’lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara geriledi. Yatırımların diğer ülkelere aktarımına aracılık eden Avrupa ülkelerindeki UDY akışları hariç bırakıldığında, küresel UDY akışındaki gerileme yüzde 10’un üzerinde.

 

“Küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) trendleri” ile “dünya, bölge ve ülke düzeyindeki yatırım gerçekleşmelerini” irdeleyen Dünya Yatırım Raporu’na göre 2023 yılındaki küresel UDY hacmi 1,36 trilyon dolardan yüzde 2’lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara geriledi.

AVRUPA HARİÇ TUTULDUĞUNDA YÜZDE 10’U AŞAN GERİLEME VAR
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı – United Nations Conference on Trade and Development) tarafından yayımlanan söz konusu rapor hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. “Türkiye 2023 UDY yatırımlarından yüzde 0,8 pay aldı. Yatırımların diğer ülkelere aktarımına aracılık eden Avrupa ülkelerindeki UDY akışları hariç bırakıldığında, küresel UDY akışındaki gerileme yüzde 10’un üzerinde.

2024 ZOR BİR YIL OLACAK…
“Yatırımları kolaylaştırma ve dijital devlet” temalı raporda, “proje finansmanında gerçekleşen gerilemenin özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının üzerinde de önemli bir risk oluşturduğu”, “2024 zor bir yıl olacağı” ve “finansman olanaklarının gelişmesi ve yatırımları kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi halinde yılın geri kalanında sınırlı bir iyileşme gözlemlenebileceği” ifade ediliyor.

Türkiye’nin, “Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la birlikte bölgesinde 2023 yılına nazaran daha fazla UDY projesi çektiği”  ve “Batı ve Orta Asya’da en fazla sayıda imalat sanayii projesi çeken ülke olduğu” belirtiliyor.

Dijital devlet çözümlerinin “yatırım süreçlerinin basitleştirilmesinde”, “yatırımcıların bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasında” ve “şeffaflığın ve idari süreçlerin birbirleriyle uyumunun artırılmasında” önemli katkılar sunabileceğine dikkat çekiliyor ve buna yönelik inisiyatiflerin her geçen gün güç kazandığı kaydediliyor.

YASED KÜRESEL YATIRIM GÜNLERİ 2024 PROGRAMI…
UNCTAD, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve YASED başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen YASED Küresel Yatırım Günleri’nde “2024 programına ait detaylar paylaşıldı” ve  “Türkiye’nin UDY stratejileri ve performansı” değerlendirildi.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir