Connect with us

Finans & Ekonomi

“BOZULAN GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETMEK ÇOK DAHA MALİYETLİ”

“Yatırımcının bozulan güvenini yeniden inşa etmenin çok daha maliyetli ve meşakkatli olacağını” vurgulayan SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç “Türkiye’ye daha çok yatırımcı çekecek ve mevcut sanayicilerin rekabet koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri, tüm paydaşlarla değerlendirip gündeme getirmeyi ve kamuoyunu bu konularda meşgul etmeyi tercih etmeliyiz.” dedi.

 

Türkiye’de DYY’lerin (Doğrudan Yabancı Yatırım) en hızlı serbest bölgelere ulaştığını belirten Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, bu bölgelerin “yatırımcı güvenini bozacak düzenlemelerden” son derece olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.

“GÜVENSİZLİĞE İTECEK UYGULAMALARDAN KAÇINILMALI”
“Ekonomik göstergeler iyileşiyor ve bu ortamın ülkemizde DYY’leri yeniden arttıracağını umut ediyoruz. Böyle bir dönemde ülkemize kalmak üzere gelen ve döviz sağlayıcı faaliyetlerde bulunacak yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde etkileyecek, onları güvensizliğe itecek uygulamalardan kaçınılması gerekiyor.” diyen Kılınç ardından şunları dile getirdi: “Yatırımcının bozulan güvenini yeniden inşa etmek çok daha maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Bunun yerine ülkemize daha çok yatırımcı çekecek ve mevcut sanayicilerin rekabet koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri, tüm paydaşlarla değerlendirip gündeme getirmeyi ve kamuoyunu bu konularda meşgul etmeyi tercih etmeliyiz.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK GÜÇ KATIYORUZ”
“Yaklaşık 100 bin kişinin istihdam edildiği ve 550’si yabancı sermayeli 2.108 şirketin faaliyet gösterdiği” Türkiye’deki 19 serbest bölgede, 2023 yılında 12.7 milyar doları ihracattan 31 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğini açıklayan Kılınç, “Serbest Bölgeler Kanunu ile sağlanan teşvikler ve sunulan hizmetlerle oluşan bu ekonomik değerin Türkiye ekonomisine büyük güç kattığını” kaydetti.

“SON 5 YILDAKİ TOPLAM TİCARET HACMİMİZ 130 MİLYAR DOLAR”
Kılınç şu bilgileri aktardı: “Bölgelerimizde 2019 yılında 19,7 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023 yılında 30,9 milyar dolara ulaştı. 5 yılda gerçekleşen toplam ticaret hacmi ise 130 milyar doları buldu. Ticaret hacmine en büyük katkıyı ise bölgelerden yapılan ihracat sağladı. Yine 2019 yılında 8 milyar dolar olan bölgelerin ihracatı, 2023 yılında 12,7 milyar dolara ulaştı. Bölgeler 5 yılın toplamında 50 milyar dolarlık ihracata karşılık, 40 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek, 10 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye’de DYY’lerın (Doğrudan Yabancı Yatırım) en hızlı serbest bölgelere ulaştığını belirten Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, bu bölgelerin “yatırımcı güvenini bozacak düzenlemelerden” son derece olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.

“HAZİNEYE ÖDENEN ÖZEL FON 50 MİLYON DOLARA ULAŞTI”
Serbest bölge firmalarının tamamı yurt dışından bölgeye getirilen mallar için binde 1, serbest bölgeden Türkiye’ye yapılan satışlarda ise binde 9 Özel Fon ödemektedirler. 2023 yılında Hazineye ödenen bu fon toplamda 50 milyon dolara ulaşmıştır. Kurumlar Vergisi ödeyen firmalar bölgelerde fondan muaf olduğu için olası bir kurumlar vergisi düzenlemesinde Hazinemiz 50 milyon dolarlık fonu tahsil edemeyecektir. Serbest bölgelerde tamamı kayıtlı 100 bin kişilik direkt istihdam ile kamuya aktarılan SGK primleri ve yüzde 85 ihracat barajını gerçekleştiremeyen firmaların ödediği Gelir Vergisi önemli miktardadır. Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde, Yap İşlet Devret modeli uygulanmakta olup, arazi ve Hazineye intikal etmiş üstyapılar için firmalar tarafından arazi ve kapalı alan kirası ödenmektedir. Firmalar tarafından inşa edilen üstyapılar da faaliyet konularına göre 30 ya da 45 yıl sonunda Hazineye intikal etmektedir.”

“MEVZUAT GÜNCELLEMELERİNDE MÜKTESEP HAKLAR KORUNMALI”
Hem mevcut DYY’leri korumak hem de yeni DYY’ler kazanmak için dünya standartlarında kaliteli hizmet sunarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen Kılınç “Diğer taraftan yerli ve yabancı yatırımcıların serbest bölgelerde yatırım kararı almasında etkili olan istikrar, güven, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlik gibi önemli unsurların devamlılığını sağlamak için de tüm kesimlere düşen sorumluluklar bulunuyor. Mevzuat güncellemelerinde, müktesep haklar korunarak, sanayicinin rekabet gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler yapılması yatırımcı güvenini güçlendirecektir. Bu çalışmalar yapılırken de ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak revizyonların yapılması, bu konuda çalışma gruplarıyla ilerlenmesi, kamu ve özel sektör nezdinde etkin girişimlerin yürütülmesi faydalı olacaktır. Kamu kurumlarının, serbest bölgeleri etkileyebilecek mevzuat düzenlemelerini yaparken serbest bölgeleri de bir paydaş olarak sürece dahil etmesi yararlı olacaktır.” diye konuştu.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir