Connect with us

Finans & Ekonomi

İHRACATÇI FİRMALARA HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

Şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına “dış ticaret, kurumsallaşma, bütçe, pazarlama, satış, insan kaynakları, kişisel gelişim, e-ticaret, dijital pazarlama, sosyal medya, muhasebe ve iletişim teknikleri” konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan İnovakademi’nin Genel Müdürü Gökhan Erol, mal ihracatı için Ticaret Bakanlığınca verilen destekleri anlattı.

 

Gökhan Erol- İnovakademi Genel Müdürü

Küresel piyasa dalgalanmaları ve üretim maliyet baskılarına rağmen Türkiye’nin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının kutlandığı 2023 Ekim’de 22,9 milyar dolarla ekim aylarındaki en yüksek ihracat tutarına eriştiğini belirten İnovakademi Genel Müdürü Gökhan Erol, ilerleme ivmesinin daha da artırılmasıyla ikinci yüzyılda “en fazla ihracata imza atan 10 ülke arasına” girilebileceğini kaydetti.

Erol, Ticaret Bakanlığı tarafından mal ihracatı için verilen destekler hakkında şu bilgileri aktardı:

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Yeni müşteri bulma amaçlı yurt dışı seyahatler pazar araştırma desteği kapsamına giriyor. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük olması gerekiyor. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderlerinin yüzde 50’si karşılanıyor. Seyahat başına destek tutarı 180 bin TL. Toplamda 20 seyahat için bu destekten faydalanılabiliyor. Bir yılda azami 5 seyahat destekleniyor.

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ
Türkiye’de tescilli markaların yurt dışı tescilleri destek kapsamında. 4 yıl süresince
yüzde 50 oranında ve yılda 1.357.000 TL tutarında yurt dışı tescil desteği almak mümkün.
Bu destekten faydalanmak için yurt dışı tescil müracaatında bulunmak yeterli. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı yüzde 10 oranında ilave puanla yararlanmakta.)

YURT DIŞI FUAR KATILIMI DESTEĞİ
Yurt dışındaki fuarlara katılımlar da desteklenmektedir. Bakanlık hangi fuarların destekleneceği ve metrekare başına destekleme tutarını her yıl belirlemektedir.

YURT İÇİ FUAR KATILIMI DESTEĞİ
Bakanlıkça belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtım harcamaları, uluslararası düzeyde katılımın artırılmasına yönelik harcamalar ve katılımcıların harcamaları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanıyor. Yurt içi fuarlarda destek tutarı, yer kirasının ve stant harcamalarının yüzde 50’si (azami 144.000 TL) kadar olabiliyor.

YURT DIŞI REKLAM DESTEĞİ
Marka bilinirliğinizi artırmak amacıyla yurt dışında yapılan reklam harcamaları destekleniyor. Türkiye’de imal edilen ürünlerin yurt dışına yönelik reklamlarında belirli oranlarda iade alınabiliyor. 4 yıl boyunca sosyal medya, basılı ve görsel mecralardaki reklam giderleri yıllık yüzde 50 oranında ve toplam 4.524.000 TL’ye kadar destek kapsamında. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave yüzde 10 oranında ilave puan ile yararlanmakta.)

YURT DIŞI KİRA DESTEĞİ
Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketlere her bir ülke için 4 yıl boyunca yurt dışı (mağaza, ofis, depo showroom ve reyon) kira desteği imkânı tanınıyor. En fazla 25 birim için verilen destekten şirketler yüzde 60 oranında yararlanıyor.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebiliyor. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsıyor. Belgelendirme desteğinin oranı yüzde 50, azami tutarı ise 7.239.000 TL.

EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TAZMİN DESTEĞİ
Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı destekleniyor.

ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ
Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri; pazar araştırması çalışması ve raporları tanıtım giderleri; birim kira giderleri; temel kurulum ve konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri destekleniyor.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ
Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler destek kapsamındadır.

YURT DIŞI MARKA SATIN ALMA DESTEĞİ
Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan “sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı” rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik “mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin” giderler de desteklenmekte.

İNOVAKADEMİ FAALİYET ALANI
İnovakademi şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına “dış ticaret, kurumsallaşma, bütçe, pazarlama, satış, insan kaynakları, kişisel gelişim, e-ticaret, dijital pazarlama, sosyal medya, muhasebe ve iletişim teknikleri” konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Bizi Paylaşın