Connect with us

Araştırma ve Raporlar

SAĞLIK PERSPEKTİFİNDEN 12’NCİ KALKINMA PLANI…

ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya “12’nci Kalkınma Planı’nda ortaya koyulan sağlıkla ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için “kamu ve özel sektör iş birliğinin, uzun vadeli taahhütlerin ve dengeli kaynak dağıtımının” önemine işaret etti. Plana göre 2028 yılına kadar on bin kişi başına düşen hastane yatağı sayısı 30,7’den 36’ya; yüz bin kişi başına düşen hekim sayısı ise yüzde 38’lik artışla 228’den 315’e yükselecek.

 

Estonya, Tunus ve Türkiye’deki ofisleriyle sağlık sektörüne danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunan ECONiX, “Sağlık Perspektifinden On İkinci Kalkınma Planı” isimli çalışmasını yayımladı. Çalışmada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024-2028 dönemi için hazırlanan ve 1 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12’nci Kalkınma Planı’ndaki hedefler değerlendirildi. Plan, 60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubunun katılımıyla ekim ayı ortasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuştu.

YÜZ BİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN HEKİM SAYISI
12’nci Kalkınma Planı’nda, sağlıktaki sayısal hedeflere de yer verildi. Plana göre 2028 yılına kadar on bin kişi başına düşen hastane yatağı sayısı 30,7’den 36’ya; yüz bin kişi başına düşen hekim sayısı ise yüzde 38’lik artışla 228’den 315’e yükselecek.

ARAŞTIRMANIN ODAK NOKTALARI…
ECONiX’in çalışmasında; “planda yer alan koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilip kapasitesinin artırılması, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesinin desteklenmesinin yanı sıra, sağlıkta insan kaynağının iyileştirilmesine ve bölgeler arası dağılımda denge sağlanmasına ilişkin maddeler” üzerinde duruldu.

Dr. Güvenç Koçkaya

HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN…
ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, planda paylaşılan sayısal hedeflerin “sağlık pazarının gelişimine ve maliyet projeksiyonlarına” ışık tuttuğunun altını çizdi. Nadir hastalıklara, özel gereksinimlere, nitelikli insan kaynağına ve sağlık altyapısına ilişkin hedeflerin “ek maliyetler oluşturabilme ve yeni kaynaklar gerektirebilme” potansiyeli taşıdığını ifade eden Koçkaya “Bu sebeple 12’nci Kalkınma Planı’nda ortaya koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için kamu ve özel sektör iş birliği, uzun vadeli taahhütler ve dengeli kaynak dağıtımı önem arz ediyor.” dedi.

SAĞLIĞI TEŞVİK EDİCİ KAMPANYALARIN ETKİLİ OLMASI İÇİN…
Aynı ekipten Dr. Birol Tibet ise sağlığı teşvik edici kampanyaların etkili olması için “uzun vadeli planların geliştirilmesi” ve “bireylere sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri konusunda eğitim verilmesi” gerektiğini belirtti.

Dr. Birol Tibet, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimlerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.  

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AİLE HEKİMLERİ DESTEKLENMELİ”
Özellikle birinci basamak sağlık tesislerinin güçlendirilmesinde aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimlerinin desteklenmesinin önemine işaret eden Tibet şunları söyledi: “Zira bu kurumlar, sağlıklı yaşam tarzını topluma birinci elden aktarabilecek, sağlık eğitimini ve farkındalığını kazandırabilecek kurumlar. Öte yandan, bağımlılıkla mücadele gibi gündemden düşmeyen hususlarda, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık personelinin eğitimi de önem arz ediyor. Bu gibi hedeflere yalnızca otoritelerin teşvikiyle değil, tüm paydaşların ve kamuoyunun ortaklığıyla ulaşabiliriz.”

“PLANDA KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM SUNULUYOR”
ECONiX Araştırma uzmanlarından Eczacı Aslı Dalkıran da 12’nci Kalkınma Planı’nda “ilaç ve tıbbi cihazlara erişimin kolaylaştırılmasından bağımlılıklarla mücadeleye, sağlık sisteminin mali sürdürülebilirliğinden sağlık verisi üretimine kadar” pek çok noktaya temas edildiğini ve “dikkatli bir planlama, kaynak tahsisi ve etkili yürütmeyle hayata geçirilebilecek kapsamlı bir yaklaşım sunulduğunu’ dile getirdi. Dalkıran, plandaki her başlığı özenle inceleyip riskleri ve fırsatları listelediklerini kaydetti.

Araştırmanın linki: https://econalix.net/media/files/publications/Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Perspektifinden_On_%C4%B0kinci_Kalk%C4%B1nma_Plan%C4%B1_2023.pdf?mc_cid=a44ff8460c&mc_eid=c8297dfdb6

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir