Connect with us

Gündem

ATATÜRK’TEN 19 MAYIS GENÇLİĞİNE “GAFLET, DALALET VE HATTA HIYANET” UYARISI…

19 Mayıs 1919 ruhunun hep diri kalabilmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet bağımsız olabilmesinin yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde dile getirdiklerine riayet edilmesinden geçiyor. Atatürk, gençliğe “her şart ve durumda istiklal ve cumhuriyeti” koruma vazifesini miras bırakıyor.

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde ayak bastığı Samsun’dan Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yıl dönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin her metrekaresinde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Dokuzuncu Ordu Kıt’aları Müfettişi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşları, 16 Mayıs 1919 Cumartesi günü Kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresinde İstanbul’dan yola çıkan Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaştı.

BANDIRMA VAPURU, 16 MAYIS 1919’DA İSTANBUL’DAN YOLA ÇIKTI…
Dokuzuncu Ordu Kıt’aları Müfettişi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki silah arkadaşları, 16 Mayıs 1919 Cumartesi günü Kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresinde İstanbul’dan yola çıkan Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaştı. Böylelikle vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarma mücadelesi başlamış oldu. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını Samsun’da attı. O vapurda Atatürk’le aynı amaca kilitlenen şu 18 isim vardı: Kurmay Albay Refet Bey (Bele), Albay Kazım Bey (Dirik), Dr. Albay İbrahim Tali Bey (Öngören), Yarbay Arif Bey (Ayıcı), Binbaşı Hüsrev Bey (Gerede), Topçu Binbaşı Kemal Bey (Doğan), Dr. Binbaşı Refik (Saydam), Başyaver Yüzbaşı Cevat Abbas Bey (Gürer), Yüzbaşı Mümtaz Bey (Tunay), Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey (Ede), Yüzbaşı Ali Şevket Bey (Öndersav), Yüzbaşı Mustafa Vasfi Bey (Süsoy), Üsteğmen Hayati Bey, Üsteğmen Arif Hikmet Bey (Gerçekçi), Üsteğmen Abdullah Bey, Teğmen Muzaffer Bey (Kılıç), Şifre Kâtibi Faik Bey Aybars) ve Şifre Katibi Yardımcısı Memduh Bey (Atasev).

19 Mayıs 1919 ruhunun hep diri kalabilmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet bağımsız olabilmesinin yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde dile getirdiklerine riayet edilmesinden geçiyor. Atatürk, gençliğe “her şart ve durumda istiklal ve cumhuriyeti” koruma vazifesini miras bırakıyor.

4,5 YIL SONRA CUMHURİYET İLAN EDİLDİ…
Atatürk’ün öncülüğündeki mücadeleyle vatan toprakları düşman işgalinden kurtarıldı. Savaş sürerken 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldı. Savaşın kazanılmasının ardından 29 Ekim 1923’te “Türkiye’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu” ilan edildi.

GENÇLİĞE ÇOK NET MESAJLAR…
İleride kara bulutların ülkeyi yeniden sarabileceğini öngören Atatürk, Gençliğe Hitabesi’nde çok açık mesajlara yer verdi. Şimdi o mesajları tane tane ve altını çizerek okuma vakti:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir