Connect with us

Sağlık

“ÖNCELİKLE SAĞLIK SİSTEMİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLMELİ”

2020 yılında 8 Nisan’da TBMM’ye sunulan ve 15 Nisan 2020’de yasalaşan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin” sağlıkta şiddeti önlemede yetersiz kalması sebebiyle söz konusu yasanın yeniden Meclis’e geldiğini hatırlatan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak.’ şeklinde yorumladığı kanun teklifi, biz sağlık çalışanlarını umutlandırmışsa da, ne yazık ki ne sağlıkta şiddet ne de malpraktis konularında beklentileri karşılayabilecek kapasitede değildir.” dedi. Akarken, sağlıkta şiddetin azalabilmesi için “öncelikle sağlıkta dönüşüm programıyla daha da bozulan sağlık sisteminin ve buna bağlı ağırlaşan çalışma koşullarının” düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Covid-19 salgınının bütün dünyayı etkisi altına aldığı süreçte sağlık çalışanlarının yeminlerine sadık kalarak ve yaşamlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getirdiğini belirten ve buna rağmen başta hekimler sektördeki personele yönelen şiddet olaylarının pandemi döneminde bile devam ettiğini vurgulayan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken şunları söyledi: “Hastanelerin yoğun olması, her çalışanın elinden geleni yapması bile şiddeti azaltmamıştır. Pandemide canını hiçe sayarak hizmet edenler, sağlık çalışanı olduklarını söylediklerinde dolmuştan indirilmiş, kiracı olduğu evden çıkmaya zorlanmış, eve giriş çıkışlarda merdivenlere tutunmaması yönünde yazılar asılmış, ebeveynlerinin sağlıkçı olmaları nedeniyle çocuklara dahi kreş ve okullarda hoş olmayan tutumlar sergilenmiştir. Hakkınız ödenmez diyenler maalesef sağlıkçının hakkını ödememişlerdir.”

Özlem Akarken- Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı 

“YASA TEKLİFİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK KAPASİTEDE DEĞİL”
“Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla 8 Nisan 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 15 Nisan 2020’de TBMM’de kabul edilmiştir. Lakin bu da yeterli olmamıştır. Derneklerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin sahalarda ‘şiddete hayır’ çalışmalarının sonucunda tekrar TBMM’ye gelen söz konusu yasa yeniden ele alınmıştır.” bilgisini aktaran Akarken, “Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak.’ şeklinde yorumladığı kanun teklifi, biz sağlık çalışanlarını umutlandırmışsa da, ne yazık ki ne sağlıkta şiddet ne de malpraktis (Editörün notu: Malpraktis (malpractice) terimi; başta hekimler sağlık personelince uygulanan herhangi bir tıbbi müdahalenin mesleki standartlara aykırılığı sebebiyle hastanın zarara uğraması anlamına gelmektedir.) konularında beklentileri karşılayabilecek kapasitede değildir.” dedi.

“CİMER BAŞVURULARINDAKİ AYRINTILAR DİKKATLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”
Akarken, sağlıkta şiddetin azalabilmesi için “öncelikle sağlıkta dönüşüm programıyla daha da bozulan sağlık sisteminin ve buna bağlı ağırlaşan çalışma koşullarının” düzeltilmesi gerektiğini kaydetti: “Önce İl Sağlık Müdürlükleri üzerine düşen görevleri yapmalıdır. Son zamanlarda CİMER başvuruları sonucunda hastanelerde idari tahkikatlar başlatılmış, hatta müfettiş bile gönderilmiştir. CİMER başvuruları incelenirken ya da dikkate alınırken aslında küçük ayrıntılar da düşünülerek gözden geçirilmelidir. İftira atma boyutuna varan başvurular sonucunda ise kamuda zarar oluşturma kaçınılmazdır. Öncelikle sendikaların başvuruları, şikâyet edilen konular, sorunlar ve çözüm önerileri, liyakat göz ardı edilirse şiddet baş edilmez hal alacaktır.

“ŞİDETİ BİTİRMEK; NİTELİKLİ VE LİYAKATLİ HİZMET VERMEK TEK ARZUMUZDUR”
Her yönüyle analiz etmeden yapılan düzenlemeler bize herhangi bir çözüm sunmayacaktır. Yapılacak düzenleme ile getirilmek istenen kurul, sistemin koruyucularının kendi kusurlarını görünmez hale getirmesine hizmet edecektir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kimin cezalandırılacağını seçmek ve mevcut davaları ötelemenin dışında çözüm üretemeyecektir. Böylelikle siyasi baskı hep sahnede olacaktır. Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası da ayrıca getirilmek istenen düzenlemede emeğin sömürülmesinin maalesef önünü alamayacaktır. Katalog suçlara girmesini istedik sağlıkta şiddetin lakin bunun da gerekli yaptırımlarla getirilmesi gerekmektedir. Seslere ses olup şiddeti bitirmek, nitelikli ve liyakatli hizmet vermek tek arzumuzdur.”

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir