Connect with us

Dünya Gündemi

2 MİLYAR 200 MİLYON İNSAN GÜVENLİ İÇME SUYUNDAN MAHRUM…

Dünyadaki her türlü canlı hayatının devamlılığı için en kritik kaynak su. “Su yönetişimi, su yönetimi ve su kıtlığı konularının ele alındığı” TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın Yeşil Kuğu Platformu kapsamında yayımladığı “İklime Dair”in altıncı sayısında, “suyun sağlıkta, temizlikte, tarımda ve gıda üretimindeki önemi” vurgulanıyor.

 

22 Mart, Dünya Su Günü. Dünya Bankası istatistiklerine göre yaklaşık 2.2 milyar insan güvenli içme suyu, 4.2 milyar insan temizlik hizmetleri ve 3 milyar insan ise temel el yıkama imkanından mahrum. Yaklaşık 2 milyar insan 2025 yılına kadar su kıtlığı yaşayacak.

SU DAHA DİKKATLİ YÖNETİLMELİ…
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın Yeşil Kuğu Platformu kapsamında yayımladığı “İklime Dair”in altıncı sayısında, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin kronik su eksikliği içinde hayatını sürdürme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çiziliyor ve “Türkiye’de su endeksinin güncel değerine işaret edilerek suyun daha dikkatli yönetilmesi gerektiği” belirtiliyor.

1.7 TRİLYON DOLARLIK YATIRIMA İHTİYAÇ VAR…
Söz konusu raporlama çalışmasında ayrıca, “Birleşmiş Milletler (BM) 6’ncı Sürdürülebilir Kalkınma Amacında belirlenen suyla ilişkili eylemlerin” 2030 yılına dek hayata geçirilmesi için tahmini 1,7 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar İklime Dair’in altıncı sayısında öne çıkan bilgiler şöyle:

TÜRKİYE’DEKİ ÇABALAR HIZ KAZANIYOR…
-Su yönetişimine yönelik çabalar Türkiye’de de hız kazanıyor. 2021 Ağustos’ta birincisi gerçekleştirilen “Su Şurası”, “su verimliliği, su kanunu ve politikası, su kaynaklarının iyileştirilmesi, tarımsal sulama gibi başlıklar da dahil olmak üzere” 11 ayrı çalışma grubuna ev sahipliği yaptı. Su yönetişimine ilişkin hukuki ve kurumsal çerçeveye odaklanan Su Hukuku ve Politikası Çalışma Grubu’nun çalışma belgesi Türkiye’de yeknesak bir ulusal su yönetişimi politikasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Belge ayrıca; “Avrupa Birliği’nin Su Çerçeve Yönetmeliği ve Sel Yönetmeliği’ne uyumlu taslak Su Kanunu’na olan ihtiyaca” işaret ediyor.

YEŞİL KALKINMA YOLUNDA TÜRKİYE İSTİŞARE TOPLANTISI…
-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 6 Şubat’ta gerçekleştirilen “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” İstişare Toplantısı sonuç bildirgesinde iklim krizi ile mücadelede döngüsel ekonomi, enerji ve finansman konuları ele alındı. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm, düşük emisyon bölgeleri, sıfır atık, yeşil teknoloji ve yeşil binalar, sosyal konutlar, gençlerin istihdamı ve eğitim seferberliği gibi alt başlıklara yönelik kararlar da bildirgede yer aldı.

SU ENDEKSİ DAHA DİKKATLİ YÖNETİME İŞARET EDİYOR…
-Tarım, sanayi ve hane halkı su tüketiminin yenilenebilir su potansiyeline oranı olarak hesaplanan, 70 ve 130 arasında değer alan Su Endeksi, şubat ayında ortalama 85,76 değerini alarak Türkiye’nin suyu daha dikkatli bir şekilde yönetmesi gerektiğine işaret ediyor.

YAKLAŞIK 3.5 MİLYAR İNSAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YIKICI ETKİSİ ALTINDA
-İklim Değişikliği Uluslararası Paneli’nin (IPCC) son raporuna göre, çoğunlukla yoksul kesimlerden oluşan ve iklim değişikliğine aşırı duyarlı bölgelerde yaşayan 3,3 ila 3,6 milyar arası insan, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini yoğun olarak hissediyor.

AB SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ’NE İLİŞKİN GELİŞMELER…
-Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) hızla şekilleniyor. Kapsamının genişlemesi öngörülen SKD’ye tabi olması beklenen ürünlerde Türkiye’nin AB’ye ihracatı 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 4,5 milyar euro seviyesinde. Düzenlemeye ilişkin gelişmelerin ihracatçılar tarafından yakından takip edilmesi önem taşıyor.

Raporun tamamı şu linkte:https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/ID_TR_03_2022.pdf

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir