Connect with us

Araştırma ve Raporlar

MÜTEAHHİTLERDEN “SERT GEÇECEK KIŞA DOĞRU” TALEP VE UYARILAR…

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) “Sert Geçecek Kışa Doğru” başlıklı Ekim 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda “küresel ve ulusal ekonomi” ile “inşaat sektörüne ilişkin” veriler detaylarıyla ortaya konuldu. 2021 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla yıllık bazda yüzde 3,3 ile yüzde 3,1 gibi düşük oranlarda büyüme gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda; ikinci çeyrekteki yüzde 1,5’lik daralmanın “salgın öncesinde de mevcut ve salgınla daha ağırlaşan” sorunlara işaret ettiği vurgulandı.

 

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Ekim 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, sürdürülebilir büyüme için “inşaat yatırımlarının hızlanması ve yatırımlara yeterli ödenek sağlanması” ve “geçtiğimiz dönemde öngörülemez oranda artan girdi maliyetlerinin sektör üzerindeki baskısının ve vergi yükünün azaltılması” gerektiği kaydedildi.

İNŞAATIN TOPLAM İSTİHDAMDAKİ PAYI…
“Bu yılın ilk iki çeyreğinde Türkiye’de toplam yatırımlar, sırasıyla yüzde 12,4 ve yüzde 20,3 artarken; inşaat yatırımları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 gerilemiş, ikinci çeyrek dönemde de sadece yüzde 12,2 artmıştır.” bilgisi paylaşılan “Sert Geçecek Kışa Doğru” başlıklı raporda şöyle denildi: “Hız kazanan aşılama çalışmaları sonucunda ekonomide kısıtlamaların kalkmaya başlamasıyla, ertelenmiş yatırımların da tekrar gündeme alınmaya başladığı görülmektedir. Yatırımlarda izlenen görece iyileşmenin sürmesi sektör için büyük önem taşımaktadır. İnşaat sektörünün istidam içindeki payı yaşanan sorunlarla birlikte son yıllarda gerileyerek, TÜİK verilerine göre 2017’de yüzde 7,4, 2018’de yüzde 6,9, 2019’da yüzde 5,5 olmuştur. Bu oran, geçtiğimiz yıl ise sınırlı da olsa artarak yüzde 5,7’ye yükselmiştir. Bununla birlikte istihdam edilen kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 2 milyon iken 2020 yılında 1,5 milyon dolayında ve 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla da 1,8 milyondur. Dolayısıyla işgücü potansiyeli açısından da ekonominin geneli için kritik önemde olan sektörde toparlanma çabalarıyla istihdam oranı son olarak yüzde 6,3’tür.”

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ…
İnşaatın “doğrudan ve dolaylı 200’ü aşkın alt sektörü etkileyen lokomotif niteliğine” vurgu yapılan raporda, “altyapı ve üstyapı inşaatlarında kullanılan çelik, çimento, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında meydana yüksek artışların yurt içindeki müteahhitlik işlerini sürdüremez hale getirdiği” ifade edildi: “TMB’nin bu konudaki görüşü; ürün fiyatlarının serbest rekabet kuralları/piyasa şartları çerçevesinde oluşması gerektiği, buna bağlı olarak da kamu projelerinde işveren kamu kurumları tarafından yüklenici firmalara ilave fiyat farkı ödenmesi ve şartsız tasfiye /devir hakkı tanınması ihtiyacı bulunduğudur. Bu doğrultuda, TMB tarafından hazırlanan bir düzenleme taslağı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu’na sunulmuş olup, düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi için girişimler sürdürülmektedir.”

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 2021 yılının üçüncü çeyreğini değerlendirdiği raporda, “genel ekonomi ve sektöre ilişkin” özetle şu tespitlere yer verildi:

PETROL FİYATLARI TÜRK MÜTEAHHİTLER İÇİN YURT DIŞINDA AVANTAJ
Ticaret Bakanlığı’nın son verilerine göre; Türk müteahhitlerin yılın ilk 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam tutarı 17,7 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla 2021 yılı rakamları TMB öngörülerini teyit etmekte ve yılsonu için ortaya konan 20 milyar dolarlık hedefe ulaşılması beklenmektedir. Orta vadede bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine çekilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerle siyasi ilişkilerde iyileşme sağlanması önem taşımaktadır. Jeopolitik gelişmeler emtia ile petrol fiyatları üzerindeki etkileriyle de projeleri ve finansman imkanlarını etkilemektedir. Geçen aylarda hızlı bir yükseliş içine giren petrol fiyatlarının seyri, sektörün yurtdışı faaliyetlerini etkilemektedir. Son iki yılın en yüksek seviyelerinde olan petrol fiyatları, petrol üreticisi ve ihracatçısı bölge ülkelerinde güçlü olan Türk müteahhitler için yeni yatırımlar açısından potansiyel yaratabilecektir.

ULUSLARARASI PAZARDA RİSKLER SÜRÜYOR
Yaşanan salgın ortaya çıkan mutasyonlar ile halen projelerde belirsizlik ve engeller de yaratabilmektedir. Diğer taraftan gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz politikalarında atacağı sıkılaşma adımlarıyla birlikte proje finansmanı konusundaki zorlukların artması beklenmektedir. Bu çerçevede finansman kaynakları konusunda TMB, başta Türk Eximbank olmak üzere uluslararası kalkınma bankaları ve ihracat kredi kuruluşları ile üçüncü ülkelerle finansman konusunda ortaklık için temaslar sürdürmektedir.

YURT DIŞINDA 100 BİN TÜRK İŞÇİ İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANMALI
TMB, son dönemde yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır. Yurtdışı projelerde istihdam edilen ve yaklaşık 35 bin olarak ifade edilen Türk işgücü sayısının salgının ardından 100 bine çıkarılması öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla başlatılan çalışmaların, özellikle yurtdışında istihdam edilen işgücüne yönelik gelir vergisi muafiyeti talebinin ivedilikle karşılanması önem taşımaktadır.

TMB, AKREDİTASYON SİSTEMİ KURULMASINA TALİP
TMB, dünyada bir marka haline gelen “Türk Müteahhitliği” kavramının temsil kabiliyeti en yüksek kuruluşu olarak Ticaret Bakanlığı ile ortak bir akreditasyon sistemi kurulmasına talip olmuştur. Kamu-özel sektör işbirliğiyle müteahhitlik firmalarını mali, teknik ve performansa dayalı objektif kriterler ve standartlar çerçevesinde sınıflandıracak bir “Akreditasyon Sistemi” önerilmektedir.

BORÇLULUK ORANLARI YÜKSEK SEYREDİYOR
Yurt içinde ise bir süredir finansman/nakit akışı sıkıntısı içerisinde kalan sektörde borçluluk oranları yüksek seyretmektedir. BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) verilerine göre (Ağustos 2021 itibarıyla); inşaat sektöründe kullanılan nakdi kredi toplamı 341,9 milyar TL olup, aynı dönemde takipteki kredi oranı yüzde 8,5 olarak kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı ayında 298,7 milyar TL kredi hacmi bulunan sektörün takibe düşen kredi oranı yüzde 8,1 olmuştu. Eylül ayında yaptığı bir konuşmada TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da son dönemde yaptıkları anketlerin, firmaların inşaat sektörü dışında kalan tüm sektörlerde faaliyeti kısıtlayan unsurlar arasında mali imkânsızlıklar veya finansal sorunların payının azaldığını gösterdiğini belirterek sektördeki soruna işaret etmiştir.

YÜKSEK FAİZ, İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINI DÜŞÜRDÜ
Konut kredisi faizlerinin yüksek düzeylerde seyretmesinin etkisiyle toplam satışlar içinde ipotekli satışlardaki gerileme özellikle öne çıkmaktadır. İpotekli satışlardaki gerilemede konut kredisi faiz oranı etkiliyken bu konuda “psikolojik sınır” olan yüzde 1 seviyesi çoktan aşılmıştır. Merkez Bankası ekonomistlerinin geçen aylarda yaptığı bir çalışmaya göre; yıllık faiz oranlarında 1 puanlık düşüş yapan bir kampanya başladığı ilk ayda konut kredisi talebini yüzde 6,6 ve ortalama konut fiyatlarını da yüzde 2,1 artırmakta; kampanyanın bu etkileri devam eden aylarda kademeli olarak azalmaktadır. Konut piyasasında ayrıca düşen alım gücü, inşaat girdi maliyetlerinde yükseliş, salgın belirsizliğinin etkileri öne çıkmaktadır. Konut fiyatlarındaki artışlara önlem olarak, arsa payının konut üretim maliyeti içerisindeki büyük payının azaltılması ihtiyacı çerçevesinde adım atılması ve özellikle dar gelirliler için alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmesine yönelik çalışma yapılması gerekmektedir.

KONUT STOKU BÜYÜME HIZINDA YAVAŞLAMA İZLENDİ
Konut alanında yeni inşaatların tamamlanarak kullanıma sunulmasına karşın stok büyüme hızında bir miktar yavaşlama izlenmiştir. Türkiye’de şu an yaklaşık 1,5 milyonluk konut stoku bulunduğu hesaplanmaktadır. Ancak faiz oranlarındaki artışla birlikte değişen piyasa şartlarında yapı ruhsatındaki artış yarı yarıya hız kesmiş, alınan ruhsatlara rağmen sektörde yeniden proje arzında temkinli yaklaşım sürmüştür.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir