Connect with us

Araştırma ve Raporlar

KARBON SALINIMININ YÜZDE 30’U OTOLARDAN…

Otogaz sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, şimdiden “emisyon değerlerini düşürecek adımlar atılmazsa” insanlığı daha büyük felaketlerin beklediğini, bu doğrultudaki Paris İklim Anlaşması’nın “küresel ölçekte uygulanması” gerektiğini ifade etti. Örücü, BM İklim Değişikliği Paneli’ne göre LPG’nin küresel ısınma potansiyelinin sıfır olduğunu söyledi.

 

Birleşmiş Milletler’in (BM) “insan sebepli iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere” 1988 yılında kurduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change), Eylül 2019 tarihli raporunda küresel ısınmanın meydana getirdiği değişimin “yeni hastalıklar, gıda ve su krizleri, şehirleri kavuracak sıcak hava dalgaları ve deniz seviyesinin yükselmesine” yol açacağını belirtti.

HIZLA KABUL EDİLİR SEVİYELERE DÜŞÜRÜLEMEZSE…
Dünya Meteoroloji Örgütü’nce (DMÖ) yayınlanan 2020 İklim Raporu’nda da “karbon salınımı hızla kabul edilir seviyelere düşürülmezse yakın gelecekte insanlığı hangi felaketlerin beklediği” sıralandı. Rapora göre, iklim değişikliği kaynaklı felaketlerde 2030 yılına kadar yüzde 50 artış görülecek. Isının yükselmesi yüzünden tropikal sivrisinek türleri Avrupa’ya yerleşecek ve viral hastalıkları yayacak. Kuraklık hayatımızın bir gerçeği haline gelecek. Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada sonbahar kış yağışları azalacak. Buğday, mısır ve ayçiçeği gibi hayati bitkiler yetiştirilemeyecek.

“DAHA BÜYÜK FELAKETLER KAPIDA”
İklim değişikliğine endeksli felaketlerin kendini hissettirmeye başladığına işaret eden BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Eldeki tüm veriler emisyon değerlerini düşürmediğimiz takdirde daha büyük felaketlerin kapıda olduğunu gösteriyor. Paris İklim Anlaşması gibi küresel ısınmayla global ölçekte çözüm üretmeye iten anlaşmalar daha çok ülke tarafından imzalanmalı ve uygulanmalı. Ülkemizin de imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması, ne yazık ki henüz uygulamaya konulmadı.” dedi.

Kadir Örücü-BRC Türkiye CEO’su

“LPG DAHA ÇEVRECİ VE EMİSYON DEĞERLERİ DÜŞÜK”
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir coğrafyada bulunduğunu söyleyen Örücü, “Elimizdeki zenginlikleri değerlendirerek, iklim değişikliğinin getireceği felaketlerden korunabiliriz. Bireyler, devletlerin atmadığı adımlar yerine kendi çözümlerini geliştirmeli. Bu çözümlerin başında enerji tasarrufu geliyor. Kişi başına harcanan enerji birimi azaltıldığında, enerji üretiminde açığa çıkan karbon miktarı da düşüyor. Araçlarımızda dizel gibi kirletici yakıtlar kullanmak yerine, daha çevreci, emisyon değerleri düşük LPG kullanmak da önemli bir adım. IPCC verilerine göre dünyadaki karbon salınımının yüzde 30’una ulaşımda kullanılan yakıtlar neden oluyor.” dedi.

“UCUZ VE TEMİZ ARAÇ İHTİYACI LPG’LİLERLE KARŞILANABİLİR”
Günümüzde otomotiv pazarının hızla Afrika, Çin ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan bölgelere kaydığına dikkat çeken Örücü, buralardaki ülkelerin ucuz ve temiz araç ihtiyacının LPG’li otolarla karşılanabileceğini kaydetti: “Neredeyse 100 yıldır var olan LPG teknolojisi hali hazırda tüm dünyada kullanılıyor. Bu nedenle geniş dağıtım ağına ve ucuz dönüşüm maliyetlerine sahip. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli’ne göre LPG’nin küresel ısınma potansiyeli sıfır olarak belirlendi. Ayrıca LPG’nin hava kirliliğine sebep olan katı parçacıklar (PM) salımı kömüre nazaran 25 kez, dizelden 10 kez ve benzinden yüzde 30 daha az.”

“NET SFIR EMİSYON HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ”
Örücü, BRC’nin ‘net sıfır emisyon’ hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi:
“Ağustos ayında açıkladığımız Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporumuzda ‘net sıfır emisyon’ hedefimizi ortaya koyduk. Sürdürülebilir vizyonumuzun merkezinde karbon ayak izini azaltma taahhüdümüz var. Öncelikli olarak kısa vadede çevreci yakıtların özendirilmesini sağlayacak teknolojilerimizi daha da geliştireceğiz. Uzun vadedeyse tüm gücümüzle net sıfır emisyon hedefimiz için çalışıyoruz.”

KARBON SALINIMI PENCERESİNDEN LPG…
• Çoğu hidrokarbon yakıtlara kıyasla LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşük. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkıyor.
• LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımı. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretiyor. Kalorifik değeri yüksek.
• Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verileriyle karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü -yani sera gazı etkisi- 1 iken, doğalgazınki (metan) 25, LPG’ninkiyse sıfır.
• Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ton başına sağlık harcaması PM’de 75 bin Euro, NOx’deyse 12 bin 000 Euro.
• Katı parçacıkların oluşturduğu hava kirliliği AB ülkelerinde ömür ortalamasını 8 ila 6 ay azaltıyor. Açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunları yüzünden dünyada yılda 1,5 milyon insan hayatını kaybediyor.
• LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35, dizelden 10 defa; benzindense yüzde 30 daha az.
• Otomotiv yakıtları arasında azot oksit (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca kıyasla yüzde 50, benzinli bir araca kıyasla yüzde 75, dizel araca kıyaslaysa yüzde 200 daha az NOx üretir.
• AB’de1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamalarına bakıldığında LPG otogazınki benzinden yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az.
• AB ülkelerinde yüzde 2 civarında seyreden LPG’nin otomotiv yakıtları içindeki payının 2020’de yüzde 10’a çıkarılması öngörüldü. Türkiye’deki oran yüzde 12’ye yükseldi.
• Türkiye’de 5 milyon araçta LPG otogaz kullanılıyor. Bu her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı anlamına geliyor.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir