Connect with us

Finans & Ekonomi

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA SÜREÇLERİ ARTIK DİJİTALDE

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, “firmaların eskisi gibi kredi başvuru ve sigorta süreçlerinde evrak hazırlama zorluğu” çekmediklerini; “imalatçı firmalarca gönderilmesi gereken” vekaletname ile “firmanın kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklerine ilişkin” Ticaret Sicil Gazetesi fotokopilerinin teslimi sonrasındaki tüm işlemlerin mail kanalıyla yürütülebildiğini belirtti.

 

Türk Eximbank, ihracatçılara “konkordato, iflas, ithalat yasağı gibi ülkenin içinde bulunduğu olumsuz koşullara, politik ve ticari risklere karşı yüzde 90 garanti sağlayan” kredi ve sigorta başvuru süreçlerini kolaylaştırdı. İşlemlerin önemli bir bölümü e-posta üzerinden gerçekleşebiliyor.

SADECE İKİ MUVAFAKATNAME BELGESİ ELDEN
Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği webinarda kredi ve sigorta başvuru süreçlerindeki yenilikleri anlatan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan; firmaların iki muvafakatname (vekaletname ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopileri) belgesini verdikten sonra gereken diğer evrakları mail yoluyla iletebildiğini söyledi.

Gülom Timurhan-Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü

“ESKİSİ GİBİ EVRAK HAZIRLAMA ZORLUĞU YOK”
“Geçmiş dönemde çok evrak istenen bir dönemden şu anda daha çok sadeleştirilmiş bir seviyeye” geldiklerini ifade eden Timurhan, “Yeni bir firmaysanız bankadan getireceğiniz bir niyet mektubu olması gerekiyor. Bunun dışında evrak setiyle beraber niyet mektubu bize ulaştığı taktirde analiz çalışması hızlı bir şekilde yapılıyor, limit koşuları belirleniyor ve kredinizi kullanabiliyorsunuz. Eskisi gibi firmaların kredi başvuru süreçlerinde evrak hazırlamakta zorluk çekeceği bir durum yok. Sigorta süreci de alıcıların tahsilat güvencesini sağlamak için satıcı firmayla Eximbank’ın karşı karşıya geldiği bir sistem. Bir malı güvenle yurtdışına satmak istiyorsanız sigorta tarafında Eximbank’ı kullanmanız faydanıza olacaktır. 2021 yılında KOBİ’leri daha çok Eximbank ile tanıştırmak istiyoruz. 2021 yılında sigorta sabit ücretleriyle ilgili değişikliğimiz olabilir.” dedi.

 

Jak Eskinazi-Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

“ALACAKLARIN VADESİNİ BEKLEMEDEN İSKONTO İMKANI”
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise webinarda, Türk Eximbank’ın yeni bir çalışması olduğunun ve “sigorta sayesinde müşterinin kredibilitesinin rahatlıkla öğrenilebileceğinin” altını çizdi: “Bundan sonra yapmış olduğunuz sigortalar ile alacakların vadesini beklemeden iskonto edebilme imkanı bulunmaktadır. İhracatçılarımızın yolladıkları mallarda sigorta garantisi almaları kendi gelecekleri için çok önemli bir enstrüman. Sigorta yapan firmalarımız bir sıkıntı olduğu zaman meblağı tahsil edebilecekleri bir kurum oluyor.”

 

 

SİGORTA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Alacaklarına tahsilat güvencesi sağlamak isteyen satıcı firma Türk Eximbank’a gelerek
alacak sigortası poliçesi yaptırıyor ve müşterileri için alıcı limiti talep ediyor. Türk Eximbank satıcı firmanın müşterilerini finansal açıdan değerlendirip söz konusu limiti ayırıyor. Satıcı firma bu limit çerçevesinde alıcı sevkiyat işlemini tamamlıyor. Bir zarar oluşması ve bunun kesinlemesi halinde Türk Eximbank mal bedelini belirlenen oranda ödüyor.

SİGORTA İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Kısa vadeli ihracat kredi sigortası programından yararlanmak isteyen firmanın poliçe başvuru formunu doldurduktan sonra şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:
-Ülke portföy bildirim formu: Dijital ortamda doldurulan formun çıktısı alınıyor. İmzalanıp kaşelenerek e-posta yoluyla ilgili şube uzmanına gönderiliyor.
-İmza sirküleri: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da fotokopisi.
-Muvafakatname: İmalatçı firmalardan vekaletname ve “firmanın kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklerine ilişkin” Ticaret Sicil Gazetesi fotokopileri; şirket anonimse “güncel hazirun cetvelinin”, limited ise “güncel ortaklık pay defterinin” evraklar arasına eklenmesi isteniyor.
-Firmanın temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kimlik bilgileri.
-Vergi kimlik numarasının tespitini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimince düzenlenen belgeler.
-Elektronik bankacılık sözleşmesi.
-İnternet başvuru formu.
-KOBİ beyan formu.
-IBAN bildirim formu ve taahhütnamesi.
-Poliçe tanzim ücretinin yatırıldığına dair dekont.

TÜRK EXİMBANK FİNANSMAN PROGRAMLARI
-Yurt içi krediler; kısa vadeli, orta uzun vadeli, döviz kazandırıcı hizmet
-Alacak sigortası; kısa vadeli, orta uzun vadeli
-Uluslararası krediler; uluslararası ticaretin finansmanı, proje kredileri

KREDİ PROGRAMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
-Mal ve hizmet ihracatı taahhüdü
-Teminat (Teminat mektubu, KGF kefaleti)
-Her firma için aynı faiz oranı
-Program limiti (firmalar kendi iç dinamikleriyle değerlendiriliyor)

KISA VADELİ KREDİLER
-Sevk öncesi ihracat kredisi: Bankalar aracılığıyla kullandırılan, Eximbank’ın kendi kaynağından finanse ettiği, teminat mektubu olmadan, bankanın krediyi doğrudan firma hesabına aktardığı kredi programıdır.
-Reeskont kredisi: Türkiye’de verilen en düşük maliyetli kredidir. Merkez Bankası’ nın kaynağı ile kullandırılan iskonto kredileridir.
-Sevk sonrası reeskont kredisi: Sigorta poliçesinin kredinin teminatına alınarak, alacağın Yüzde 85’inin TCMB kaynağı ile iskonto edildiği kredi programıdır.
-İhracata hazırlık kredisi
-KOBİ ihracata hazırlık kredisi
-DTŞ ihracat kredisi

ORTA UZUN VADELİ KREDİLER
-İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi
-ihracata yönelik yatırım kredisi
-Marka kredisi
-Özellikli ihracat kredisi
-Finansal kiralama şirketlerine yönelik kredi programı
-Yurtdışı mağazalar yatırım kredisi

DKH KAPSAMINDAKİ KREDİLER
-Döviz kazandırıcı hizmet kredisi
-Turizm kredisi
-Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi
-Yurt dışı fuar katılım kredisi
-Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri köprü kredisi

KREDİ BAŞVURU EVRAK SETİ
-Bilanço ve gelir tabloları
-GİB ve TAKPAS muvafakatnamesi
-İmza sirküleri ve firma yetkililerinin kimlik bilgileri (firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel imza sirküleri ile kimlik fotokopileri)
-Detay mizanlar (son 3 yıla ilişkin bilanço dönemleri itibarıyla hazırlanmış detay mizanlar ve gerekiyorsa ara dönem detay mizanları)
-Hazirun cetveli
-Ticaret sicil gazeteleri
-Uzun vadeli borç itfa tablosu
-Bağımsız denetim raporu
-Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu
-Kredi derecelendirme raporu
-Devam eden/tamamlanan işler tablosu
-Kapasite raporu

Evrak seti için detaylı bilgiler şu adrestehttps://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/kredi-basvuru-evrak-seti

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir