Connect with us

Araştırma ve Raporlar

ENERJİ STRATEJİLERİNDE TÜRKİYE’YE YOL HARİTASI…

Türkiye’de bir ilk niteliğindeki “Turkey Energy Outlook (TEO)-Türkiye Enerji Görünümü” çalışmasında enerji sektörünün gelecek perspektifi ortaya konuldu. Çalışmanın altında Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) imzası var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ve IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray’ın katıldığı dijital programla tanıtılan TEO raporunda “politika yapıcılara, yatırımcılara, iş dünyasına ve akademik çalışmalara ışık tutacak” 10 öneri dile getiriliyor.

 

Fatih Dönmez-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez online tanıtım toplantısında, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nce (IICEC) kamu-sanayi-akademi iş birliği prensibiyle hazırlanan “Turkey Energy Outlook (TEO)-Türkiye Enerji Görünümü” çalışmasına ilişkin raporda da vurgulandığını belirterek insanlığı “yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin merkezde olduğu bir gelecek” beklediğine işaret etti.

“IICEC, DİLEĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ”
“Türkiye’nin bölgesinde etkili bir oyuncu olmak istediğini ve yerli teknolojinin bu anlamda büyük bir rol oynayacağını” söyleyen Dönmez, “Bugüne kadar bizden başka enerji çalışmaları da olsa ve biz de yararlansak diyorduk. Sabancı Üniversitesi IICEC bizim bu dileğimizi gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olarak Sabancı Üniversitesi IICEC tarafından hazırlanan bu rapor bizim fikirlerimizi şekillendirmede kullanabileceğimiz çok önemli bir kaynak oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

“HAYAL ETTİĞİM, ÖNCÜ VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA”
Dünyanın en güçlü iş kadınları listesinde yer alan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Turkey Energy Outlook çalışmasının “üniversitenin 20’nci, IICEC’in ise 10’ncu yılında” pratiğe dönüşen anlamlı bir ürün olduğunu ifade etti: “10 yıl önce, IICEC’i kurarken, hayal ettiğim, öncü ve örnek bir çalışmayı tamamladık. IICEC’te oluşturduğumuz Yönetişim modeli, Türkiye’de bir ilktir ve örnektir.”

Güler Sabancı-Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı

“IICEC, BAŞARI ÜÇGENİNİN TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEĞİ”
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, şöyle konuştu: “Gelişmiş ülkelerde başarının anahtarı; katılımı ve sinerjiyi öne çıkaran, tüm ciddi paydaşları bir araya getiren ve ortak bir hedefe, geleceğe birlikte bakmalarını sağlayan governance modelleri ve buna sağlam zemin oluşturan, bağımsız, nitelikli araştırma kuruluşlarıdır. Ben bunu başarı üçgeni olarak tanımlıyorum. Politika yapıcı ve regülasyon işlevi ile kamunun, yatırımcı ve sektör oyuncusu özel sektörün ve endüstrinin ve araştırma kabiliyetleri ile akademinin birlikte çalıştığı, ürettiği ve değer yarattığı bu başarı üçgeninin Türkiye’deki örneği IICEC’tir.”

“ENERJİ SEKTÖRÜNE YOL GÖSTERECEK BİR REHBER”
Sabancı, IICEC’in bu çalışmayı “hem kamudan hem de özel sektörden, sanayiden önemli paydaşlarla toplantılar ve görüşmeler yoluyla, katılımcı bir süreçle” gerçekleştirdiğini belirtti: “Sadece akademik kalitesi ile değil, sektöre yol gösterecek bir rehber kitap olma özelliği ile de öne çıkacaktır. Bu çalışma, bildiğiniz gibi, Türkiye’de bir ilktir, öncüdür. Metodolojisi ve kalitesi ile gelişmekte olan ülke ekonomileri için de örnek olacaktır. Dr. Fatih Birol, hem bu çalışmanın fikrini ortaya koydu hem de kendisi başından bu yana takip etti, kendisine teşekkür ediyorum.”

ENERJİDE BEŞ ANA HEDEF VURGUSU
“Daha güvenli, daha verimli, daha rekabetçi, daha teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji” diye sıraladığı 5 ana hedeften söz eden Sabancı, şunları söyledi: “Bu çalışmanın, bağımsız ve objektif bir üniversite çalışması olarak konumlanacağını, sektörde ilgi ile okunup takip edileceğini ve gelecek perspektifi ile yol gösterici olacağını düşünüyorum. Türkiye enerji sektörü yabancı yatırım çekmekte uzun yıllar diğer sektörlere örnek olmuştur. Bu raporun, gelişecek olan enerji sektörümüzün yatırım cazibesinin artmasında, ülkemize modern, yenilikçi enerji ve teknoloji yatırımları çekilebilmesinde çok yararlı bir referans kaynağı olarak işlev göreceğine inanıyorum.”

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN ÖNCÜ”
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ise hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiği Turkey Energy Outlook’un “enerjide trendleri ortaya koymak ve hangi şartlarda nereye ulaşılabileceğini göstermek bakımından önem taşıdığını” vurguladı: “Daha güvenli, verimli, rekabetçi, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için enerji sektöründeki fırsatları irdeleyen çalışmanın gelişmekte olan ülkeler için de öncü olduğuna inanıyorum.”

Birol, enerji sektörünün Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında dünya genelinde bugüne kadarki en büyük şoku yaşadığı süreçte Türkiye’deki iki güzel haberle sevindiklerini kaydetti: “Birincisi Türkiye’deki elektrik kullanımı 2019 yılındaki pandemi öncesi seviyeye geldi ve bunu geçiyor. İkincisi de son yapılan doğal gaz keşfi.”

TURKEY ENERGY OUTLOOK’TAKİ 10 ÖNERİ
IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray da söz konusu çalışmayı “kapsamlı ve bütüncül bir enerji modeli ve senaryo analizleriyle’ hazırladıklarının altını çizdi ve raporda dikkatlere sundukları 10 öneriyi paylaştı:
“1. Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesinin artırılması;
2. Daha rekabetçi elektrik ve doğalgaz piyasalarına geçişin hızlanması,maliyetleri yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımının artırılması;
3. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payının artırılması ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliğinin güçlendirilmesi;
4. Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanımı ile de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması;
5. Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi;
6. Elektrikli araçlar ile şarj altyapısının hızlı büyümesi ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlarının araç parkından çıkarılması;
7. Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçişin artırılması,veri ile desteklenmiş kentsel ulaşım planlaması, etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleri ile şehiriçi özel araç trafiğinin azaltılması;
8. Arama ve üretim çabaları ile yatırımlarının sürdürülmesi sayesinde daha fazla petrol ve doğal gaz keşfi ve üretimi sağlanması;
9. Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması;
10. İleri enerji teknolojilerinde inovasyon, Ar-Ge ve üretimin artırılması.”

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir