Connect with us

Araştırma ve Raporlar

ŞİRKETLERE ARTIK “PSİKOLOJİK SERMAYE” YÖN VERİYOR…

“Türk İş Dünyasında Psikolojik Sermaye Araştırması’na” yüzde 62’si üst düzey 127 yönetici katıldı. Yüzde 45’i “bilinen referansların yok olması” yüzünden salgın döneminde zorluk yaşadığını belirtti. Yüzde 60’ı kurumlarında iş modellerinin değişmesi gerektiği düşüncesinde. Araştırmanın sonuçları 25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek ve online gerçekleşecek 28’inci PERYÖN Kongresi’nde mercek altına alınacak.

 

“Kişinin kendini fark edip yönetebilme kapasitesi”, ‘Psikolojik Sermaye’ kavramıyla ifade ediliyor. Covid-19 salgını sürecinin yöneticiler ve ekiplerinin performansı üzerindeki büyük etkisi insan kaynakları uzmanlarının son yıllarda gündemini meşgul eden kavramı daha da önemli hale getirdi.

BİLİNEN REFERANSLARIN YOK OLMASI BOCALATTI
PERYÖN- Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ile Execution Partners literatür taraması yoluyla Psikolojik Sermaye Ölçüm çalışmasına imza attı. PERYÖN 25’inci Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Betül Çorbacıoğlu liderliğindeki “Türk İş Dünyasında Psikolojik Sermaye Araştırması’nda” özellikle salgın sürecine ilişkin hayli ilginç sonuçlara ulaşıldı. Araştırmaya yüzde 62’si C-Suite diye nitelenen tepe yöneticisi (CEO, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı) konumundaki ve yüzde 38’i ise direktör seviyesindeki 127 idareci katıldı. Yüzde 45’i “bilinen referansların yok olması” yüzünden salgın döneminde zorluk yaşadığını belirtti.

Anketin katılımcı dağılımında “insan kaynakları, finans ve bilgi teknolojileri” gibi destek birimler yüzde 44’le; 45-50 yaş aralığı da yüzde 31’le en büyük paya sahip.

Araştırmanın sonuçları 25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek 28’inci PERYÖN Kongresi’nde mercek altına alınacak. Kongre salgın dolayısıyla online gerçekleşecek.

Ateş Sungur-Execution Partners Kurucu Ortağı

YÜZDE 60’I “DEĞİŞİM YÖNETİMİNE HAZIRIM” DEDİ
Execution Partners Kurucu Ortağı Ateş Sungur, araştırma sonuçlarına ilişkin şunları dile getirdi: “Araştırma verileri bize ilginç sonuçlar verdi. Örneğin; evden çalışmaya başlamak ve yaşamda kişinin sahip olduğu çalışan, ebeveyn, eş gibi rollerin çakışması yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı. İş dünyasında meydana gelen belirsizlik tüm çalışanları büyük oranda etkilerken; ekibi yönlendirmek (yüzde 16), öncelikleri belirleyememek (yüzde 13) ve odaklanamamak (yüzde 9) en çok zorlanılan konular oldu. Çalışmada, değişim sürecine ilişkin deneyimlerini de paylaşan katılımcılara göre; belirsizlik düzeyi yüzde 71 ile oldukça yüksek bir seviyede yer aldı. Değişim yönetimine hazırlıklı olma konusunda ise tüm anket katılımcılarının ortalama üstü bir düzeyde (yüzde 62) hazır olduğu sonuçlara yansıdı.”

 

Berna Öztınaz-PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı

ARAŞTIRMA YILLAR İÇİNDE TEKRARLANACAK
PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz ise “Bu çalışma, Psikolojik Sermaye konusunda literatür taraması yoluyla derlenerek oluşturulan, bütünsel ve özgün bir endeks çalışması olarak, iş yaşamının geleceğini öngörme konusunda bizlere önemli ip uçları veriyor.” dedi. Öztınaz, endeks çalışması sayesinde “araştırmanın yıllar içinde tekrarlanmasının ve her kuruluşun kendi ölçümlerini Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasının” mümkün olacağını kaydetti.

 

 

YÖNETİCİ ANKETİNTEN ÇIKAN SONUÇLAR
-Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı kurumlarında iş modellerinin değişmesi gerektiği düşüncesinde.
-Yüzde 60’ı Covid-19 salgını sürecinde yoğun performans baskısı hissettiğini ifade etti.
-Araştırma salgın sebebiyle evden çalışmanın yaygınlaşmasının fikir alışverişi ihtiyacını artırdığını ortaya koydu. Katılımcıların çoğunluğu bu konuda destek alabileceği kişiler bulunduğunu söyledi.
-Yüzde 73’ü ekiplerini hedefleri doğrultusunda hizalayabildiği görüşünde. Yüzde 72’si senaryo planlamasında ileri seviyede olduğunu gösterdi.
-Katılımcıların açıklamalarına göre salgın aylarında en fazla “adaptasyon, belirsizliği yönetme ve ekip çalışması” konularında gelişim kaydedildi. Öne çıkan diğer unsurlar ise dijitalleşme ve çeviklik.
-Üst düzey Türk şirket yöneticileri, gözlemledikleri görevdeşlerine kıyasla kendilerinin “umut, öz yeterlilik, yılmazlık ve iyimserlik” kategorilerinin tümünde en az yüzde 10 daha iyi oldukları kanaatinde.
-“Hangisinde en iyisiniz?” sorusuna verilen cevaplarda “umut” ilk sırada yer aldı. Onu iyimserlik ve öz yeterlilik izledi. Yılmazlık kategorisi açık farkla sonuncu oldu.
-Araştırmada genel yönetim fonksiyonlarında yer alan yöneticilerin psikolojik sermaye konusunda, ticari operasyonlar ve destek fonksiyonlarındakilerin gerisinde kaldığı saptandı.
-Ayrıca yaşın artması ile psikolojik sermaye değeri arasında doğru orantı olduğu anlaşıldı. 50 yaş üzerindekiler en yüksek değere sahip iken, 40-50 yaş aralığı ikinci ve 30-40 yaş aralığı ise üçüncü sırada.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir