Connect with us

Finans & Ekonomi

YENİ YEP’E GÖRE TÜRKİYE 2022 VE 2023’TE YÜZDE 5 BÜYÜYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) büyüme hedefleri şöyle: 2020 yüzde 0.3; 2021 yüzde 5.8, 2022 ve 2023 yüzde 5 oldu. Programa göre en kötü senaryoda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 1.5 küçülecek. Programda enflasyonun 2020’de yüzde 10.5 olacağı; 2021’de yüzde 8, 2022’de yüzde 6 ve 2023’teyse yüzde 4.9’a gerileyeceği öngörüldü.

 

2021-2023 dönemi için “enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge” gibi temel makro göstergelere ilişkin hedeflerin belirlendiği “Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP)” temasını ‘Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi’ kavramlarının oluşturduğunu kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kurdaki değişimin enflasyon etkisini en aza indirgemek için yerleştirme programlarına ve TL bazlı alım kontratlara hali hazırda başladık, daha da artırarak devam edeceğiz.” dedi.

 

Albayrak, yeni YEP’e ilişkin şunları dile getirdi:

“ENFLASYONU YÜZDE 10-11’LERE DÜŞÜRDÜK”
– Yüzde 25’lere kadar yükselen tüketici enflasyonunu yüzde 10-11’lere düşürdük. 2019’un son çeyreği itibariyle yüzde 6.4’lük büyüme yakaladık. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ekonomik faaliyet çok sert bir şekilde yavaşladı. İşsizlik büyük oranda arttı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para değeri değer kaybetti.

“COVID-19 İÇİN 494 MİLYAR LİRA DESTEK SUNDUK”
– Covid-19 sürecinde destek paketlerimizin toplam büyüklüğü 494 milyar lirayla milli gelirimizin yüzde 10’una ulaştık. 6.2 milyon aileye 1000 TL ödeme yaptık. Emekli aylığını en az 1.500 TL’ye yükselttik. Kısa çalışma ödeneği kapsamı genişledi ve süre uzadı. 40 milyar tutarında SGK ve Bağ-Kur primini ve 29.4 milyar lira vergi ödemesini öteledik.

“267.4 MİLYAR LİRA KREDİ FİNANSMANI SAĞLADIK”
– Kredi garanti fonunun limitini artırarak teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin finansmana erişimini sağladık. 267.4 milyar tutarında kredi finansman imkanı sağladık. Yaklaşık 9 milyon vatandaşımıza 47.5 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verdik. 787 bin esnafa 29.9 milyar lira esnaf desteği verdik.

“HİZMETLER SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMAK HAYATİ ÖNEMDE”
– Salgın döneminde aldığımız tedbirlerle ekonomik faaliyet hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Toparlanmanın sürükleyicilerinden biri de ihracat oldu. İhracatta yüzde 27’ye oranla ciddi bir artış kaydedildi. Toparlanmanın tüm sektörlere yayıldığını söylememiz hala mümkün değil. Toparlanma henüz istediğimiz seviyede değil. Hizmetler sektörünü canlandırmak hayati önemde.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME MODELİ İNŞA EDECEĞİZ”
– Bu sene Yeni Ekonomi Programı’nın temasını ‘Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi’ olarak belirledik. Finansal koşullarda yeni dengelenme noktasında baktığımızda salgının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasını, iç ve dış dengenin yeniden sağlanmasını, enflasyonun tek rakamlara düşürülmesini ve cari işlemler açığının kapatılmasını ifade etmekte. Bu dengelenme üzerinde sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceğiz. Dengelenme döneminde finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacaktır.

“NORMALLEŞME ADIMLARI DEVAM EDECEK”
– Normalleşme adımları önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Hem finansal istikrara ve makro ekonomik hedeflere katkı sağlayacak. Yeni normal: Covid-19 salgını ile dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın işleyişi önemli ölçüde değişime uğradı. Davranışlar yeniden şekilleniyor. Dijital dönüşüme hız kazandırılarak e-hizmetin hayatın her alana yaygınlaştırılması yanında yeni çalışma modellerinin oluşturulması karşımıza çıkıyor.

YENİ EKONOMİNİN PARAMETRELERİ
– Yeni ekonomi: Yenilikçi yüksek katma değerli, ihracata dayalı insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli. Enflasyon ve cari açıktaki kırılganlıkları ortadan kaldıracak. Stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

2020 BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 0.3
– İlk sırada büyüme çerçevesi içerisinde mart ayındaki daralmanın ardından üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanmaya girdik. Yılın geri kalanında büyüme bir miktar ivme kaybedecek olsa da yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

2023 İŞSİZLİK ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 10.9
– Özellikle verimlilik ve rekabet gücünü artıracak, yüksek teknolojiyi ve girişimcilik ekosistemini destekleyecek politikaları hızla hayata geçireceğiz. İstihdam program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artmasına rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek, 2023 yılında yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

GIDA FİYATLARINDA İSTİKRAR İÇİN GİRDİ FİNANSMANI VE AVANS MEKANİZMASI
– Fiyat istikrarının ağlanması enflasyonun kalıcı tek haneli olması önceliğimiz olmaya devam edecek. Gıda fiyatlarında istikrara katkı sağlamak için girdi finansmanı ve avans mekanizmasını uygulamaya koyacağız. Pilot uygulamayı Türk Şeker’le başlattık.

– Kurdaki değişimin enflasyon etkisini en aza indirgemek için yerleştirme programlarına ve TL bazlı alım kontratlara hali hazırda başladık, daha da artırarak devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladı.

“ALTIN VE TURİZMDE BEKLENMEDİK DARALMA OLMASA 2020’DE CARİ FAZLA VERECEKTİK”
– Cari işlemlerde kalıcı olarak denge tesis etmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yılı cari fazla veren bir resimle başlamıştık. Turizmdeki beklenmedik daralmanın etkisiyle yılı cari açık vererek kapatacağız. Altın ithalatını ithalat olarak görmüyorum sermaye malı sonuçta. Altın ve turizmdeki beklenmedik daralma olmasa cari fazla vereceğimiz bir yıl olacaktı 2020.

“ENERJİ İHRAÇ EDEN ÜLKELER ARASINDA OLACAĞIZ”
– Öncelikli sektörleri destekleyecek yurt içi üretim kapasitemizi artıracak, sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacağız. Doğalgaz keşfi kaynaklı, önümüzdeki dönemde çok daha uygun düzeylerde oluşan enerji ithalatı fiyatlarıyla, bu sürecin sonunda enerji ithal eden değil bir de bakmışsınız enerji ihraç eden ülkeler arasında olacağız, Türkiye oralara gidiyor.

“KOBİ’LERİ DESTEKLEYEREK E-İHRACATI ARTIRMAYI ÖNCELEYECEĞİZ”
– KOBİ’lerimizi destekleyerek küresel tedarikteki payımızı ve e-ihracatı artırmak politikalarımızın önceliği olacak. Kalkınma ve Eximbank’ta yeni dönem çok başka bir sürecin önünü açacak. Madencilik alanında katma değerli üretime yönelik yatırımlara önem vereceğiz.

“BÜTÇE AÇIĞININ DÖNEM SONUNDA YÜZDE 3.5’A İNMESİNİ BEKLİYORUZ”
– Salgın sürecinin olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için bütçeye yansıyan maliyetler, önümüzdeki dönemde azalarak ekonomik faaliyetlerde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak bütçe gelirlerini artıracak. Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH’ye oranla gerilemesi ve dönem sonunda yüzde 3.5 olmasını bekliyoruz.

“KAMU HARCAMALARINDAKİ ARTIŞI SINIRLAYACAĞIZ”
– Kamu harcamalarındaki artışı; üretimi, verimliliği ve belki de en önemlisi istihdamı destekleyecek belirli alanlarda yapılacak sabit sermaye yatırımlarıyla sınırlı tutacağız. Sağlık, demiryolu, sulama yatırımları, eğitim yatırımları, Ar-Ge yatırımları, yeni OSB yatırımları ve desteklenmesi kaynakların tamamını bu saydığımız yatırım alanlarına yoğunlaştıracağız.

– Sürekli ve kalıcı gelir kaynaklarıyla vergi tahsilatında etkinliğin artırılmasıyla, ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasını teşvik sisteminin verimliliğinin artırılmasını sağlayacak politikaları devreye alacağız.

– Enerjide yaptığımız yerlileştirme modelini sağlık alanında da DMO ile yerleştirerek müthiş bir dönüşüm hikayesini bu alanda da yaşayacağız. Tek hazine hesabının genişletilmesi gibi hedeflerimizi destekleyecek adımları atacağız.

“KATILIM BANKACILIĞINDA ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİM SÜRECİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”
– Tasarruflarda artışa katkı sağlayacak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilecek. Katılım sigortacılığı yaygınlaştırılacak. Katılım finans, katılım bankacılıkta çok büyük bir değişim sürecine şahitlik edeceğiz. TL bazlı finansal ürünlerin teşvik edilmesi, dolarizasyonun azaltılması, IFM merkezli zenginleştirilmiş kümelerinin oluşturulması diğer adımlarımız olacak.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
1 Comment

1 Comments

  1. çokomelli

    1 Ekim 2020 at 11:58

    Maaşımızı dolarla mı alıyoruz ki bence ortada sorun yok çok güzel program olmuş. 2023 hedefinde türkiye batarken hepimiz çokomel yeriz. zam gelmezse tabii…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir