Connect with us

Araştırma ve Raporlar

MUHASEBE VE FİNANSTAKİ DİJİTALLEŞME YETENEK KRİTERLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Londra merkezli ve 1904 kuruluş tarihli Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ACCA) ve Ernst & Young (EY) tarafından 2020 Nisan ve Mayıs’ta 4 bin 281 katılımcıyla gerçekleştirilen ve 55 görüşmeyi kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre hazırlanan “Dijital Muhasebe ve Finans Profesyonelleri için Fark Yaratacak İşler” başlıklı raporda “muhasebe ve finans çalışanlarının işlerini ileriye taşımak için önümüzdeki yıllarda dijital teknolojileri daha fazla kullanacakları” belirtildi.

 

 

Helen Brand-ACCA İcra Başkanı

 

“Dijital Muhasebe ve Finans Profesyonelleri için Fark Yaratacak İşler Raporu’nu değerlendirdiği açıklamasında “iş memnuniyetinin” mutlu ve başarılı bir yaşamın temel yapı taşı olduğunu belirten ACCA İcra Başkanı Helen Brand, “Dijital araçlar, muhasebe ve finans profesyonelleri için küresel salgının yol açtığı ekonomik zorluklardan daha kalıcı olacak fark yaratacak işler konusunda yeni olanaklar sunuyor.” dedi.

 

TEKNOLOJİYİ KULLANMADAKİ MEVCUT DURUM
179 ülkede 227 bin üyesi olan küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA ve EY’nin anket çalışmasında katılımcılar iki gruba ayrılarak karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanıldı. Birinci grup, “liderler” denilen ve “işyerinde teknolojinin kullanımı ve benimsenmesi de dâhil olmak üzere bir dizi kategoride yüksek puan alan” diğer grupla karşılaştırıldı. Büyük çoğunluğu “hizmet modellerini Covid-19 salgını sürecine adapte etmede daha iyi performans gösteren” kurumlarda görevli olan ‘liderler’ grubunun yüzde 95’i “çalıştıkları kurumların teknolojiyi kullanmaya iyi bir şekilde hazırlandığını” kaydetti. Bu yönde görüş belirtenlerin anketteki genel oranı yüzde 74.

DİJİTALİ BENİMSEME DÜZEYLERİ
Rapordaki veriler, ‘dijitali benimseme düzeyinin’ artma eğiliminde olduğuna işaret ediyor. En yüksek benimseme oranı yüzde 55’le “sosyal medya ve mesajlaşma gibi” iletişim teknolojilerinde. Onu yüzde 36’yla “yeni nesil bilgi (bulut, sunucusuz, edge) iletişim teknolojileri” ve yüzde 30’la “veri (büyük veri, analitik, görselleştirme) teknolojileri” izliyor.

10 YILDA DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİYLE BÜTÜNLEŞME YÜZDE 90’I BULACAK
Liderler ile diğer grup arasında özellikle “veri teknolojileri kategorisinde” ciddi boyutta benimseme farkı olsa da; katılımcılar, gelecek 10 yılda “dijitalleşmenin ve teknolojiyle bütünleşmenin” yüzde 90’a yaklaşacağını öngörüyor.

ÇALIŞMA HAYATINDA DENEYİM DE ÖNEMLİ
Raporda şu ilginç ve şaşırtıcı bilginin de altı çiziliyor: Muhtemelen dijital konusunda yetkin bilgiye sahip ancak mesleki deneyimi az olan genç profesyonellere göre, Covid-19 sebebiyle yaygınlaşan “uzaktan çalışma modeline geçiş” deneyimlilere nazaran daha zor. Böyle düşünmelerinde “yaşadıkları yerin çalışmak için uygun olmaması” ya da “yönlendirilme ihtiyacı duymaları” gibi faktörler rol oynuyor.

Narayanan Vaidyanathan

 

“DEĞİŞİME KATILIMDA İSTEKLİ OLANLAR KAZANACAK”
Tam da bu noktada raporun yazarı Narayanan Vaidyanathan şunları söylüyor: “Hızla değişen ve otomatikleşen bir dünyada yeni zorluklar ortaya çıksa da bu değişime katılma konusunda istekli olanları bekleyen birçok kazanım var.”

 

 

 

YENİ YETENEKLER ÖNE ÇIKACAK
Raporda teknolojik ilerlemelerin “işlerin yapılış biçimleri” kadar “çalışılacak kişilerde aranan yetenekleri” de etkilediği; liderler grubunun “çalışanların yeteneklerinin haritasını çıkarmaları ve işlerini tatmin edici bulup bulmadıklarını anlamaya çabalamaları” konusunda diğer gruptan ayrıştığı vurgulanıyor. Rapora göre önümüzdeki 5 yıl içinde şu yetenekler işe alımlarda kriter haline gelecek:
-Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme.
-Teknoloji becerileri (uygulama geliştirme, kodlama ve BT danışmanlığı).
-Liderlik, strateji ve vizyon.
-Ticari farkındalık ve işin değerlendirilmesi.
-İletişim, iş birliği ve ekip çalışması.
-Nicel, istatistiksel/veri bilimi ve analitik.
-Proje Yönetimi.
-Etik ve şüphecilik.
-Muhasebe ve finans ile ilgili teknik beceriler (denetim, finansal raporlama, vergi).

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir