Connect with us

Araştırma ve Raporlar

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE İŞ ORTAKLIĞI YAYGINLAŞIYOR

1-16 Ağustos 2019 tarihleri arasında “global ara bağlantı ve veri merkezi şirketi” Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 48’i, “bulut tabanlı hizmete ulaşırken iş ortaklarını kullandığını” belirtti. Araştırmanın sonuçları; buluttaki dönüşümün yanı sıra daha öncesinde şirket içinde geleneksel olarak yönetilen hizmetlerin iş ortaklarına taşınmaya başladığını da ortaya koydu.

 

 

8 Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da ülkesi İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İrlanda, Finlandiya, Türkiye ve BAE’de bilişim teknolojileri konusunda karar verici pozisyonundaki 836 kişinin katılımıyla gerçekleşen bağımsız araştırmada; “bulut tabanlı hizmetlere erişmede iş ortaklarının yaygınca kullandığı”; “bulut bilişimin iş ortaklarıyla çalışmaya yönelten bir numaralı faktör olduğu” görüldü.

YÜZDE 48 “İŞ ORTAĞI KULLANDIĞINI” BELİRTTİ
Ankete katılanların yüzde 48’i “bulut tabanlı hizmete ulaşırken iş ortaklarını kullandığını” belirtti. Araştırmanın sonuçları; buluttaki dönüşümün yanı sıra “daha öncesinde şirket içinde geleneksel olarak yönetilen hizmetlerin iş ortaklarına taşınmaya başladığını da ortaya koydu.

1-16 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki araştırma; global ara bağlantı ve veri merkezi şirketi Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) tarafından yapıldı. Katılımcılar, Dynata’nın çevrimiçi panelinden seçildi. Equinix, veri merkezlerinde sağladığı ara bağlantılarla dünyanın önde gelen şirketlerini müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına bağlayan bir şirket.

DİJİTALDE GLOBAL PLATFORMLAR ÖN ÇIKIYOR
Şirketler; 5 kıtaya yayılmış 50’den fazla pazarda her yere erişmek, herkese bağlanmak, dijital geleceklerini oluşturmak ve ihtiyaç duydukları her şeyi entegre etmek için bu global platformda bir araya geliyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÇARPICI
Equinix’in araştırmasında şu bulgular elde edildi:
-Avrupa genelindeki işletmelerdeki bilişim teknolojileri karar vericileri, kanal iş ortaklarıyla birlikte bütçelerinin yüzde 24’ünü harcıyor.
-Ülkelere göre değişiklik gösterse de; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde işletmelerin hizmet ve servis aldığı iş ortağı sayısı ortalama olarak 9. Fransa 12, Almanya ise 11 iş ortağı sayısıyla ortalamanın üzerinde. Sayı İngiltere 7, Finlandiya’da 6.

-Günümüz dijital ekonomisinde şirketler bilişim teknolojileri sorunlarına çözüm bulmalarını sağlayan bağımsız platformlara ihtiyaç duymakta.
-Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ortaklarının işletmeleri kesintiye uğratmadan uygulaması kolay ve kusursuz çözümler sunma konusunda fayda sağlayabileceğini ifade etti.
-Müşterilerin yaptığı işi ve bütçelerini iyi anlamak, katılımcıların toplamda üçte biri “müşterilerin yaptığı işi ve bütçelerini iyi iyi anlamanın” iş ortakları için iyileştirilebilir bir alan olduğu vurguladı. Türkiye’deki katılımcılar bu durumu “en önemli gelişim alanı” diye niteledi.
-“Kanal iş ortaklarını neyin ayrıştıracağı ve işletmeleri onlarla çalışmaya neyin yönlendireceği” sorulduğunda “hizmet kalitesi” cevabı yüzde 52’iyle ilk; “müşterinin faaliyet alanını iyi anlamak” cevabıysa yüzde 33’le ikinci sırada yer aldı.
-Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 74’ü gizlilik ve uyumluluk da dahil olmak üzere KVKK gibi yerel veri yasaları hakkında bilgi sahibi olmak için her zaman teknoloji ortaklarına güvendiğini; yüzde 53’ü de güvenlik yönetim hizmetleri için iş ortaklarını kullandığını veya kullanacağını dile getirdi.
-“Yerel veri yasası desteği ve güvenlik hizmetleri için kanal iş ortaklarına güvenmekle birlikte”, katılımcıların yüzde 56’sı “iş ortaklarının, iş modelleri ve bütçelerini iyi anlamadıkları” görüşünde.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir